Štampa

KOMERCIJALNO LOVIŠTE "RADINJE" U HRVATSKOJ

Autor Super User. Posted in vijesti

Lovište je poluograđeno, nizinskog tipa, smješteno uz rijeku Savu između Nove Gradiške i Slavonskog Broda, površine 4135 ha u vlasništvu Hrvatskih šuma,a gospodari visokom i niskom divljači. Od visoke glavne vrste su jelen obični, svinja divlja te srna obična, a od niske fazan, zec, patke,guske i prepelice. Lovište ima svoju dugu tradiciju i ugošćuje lovce iz raznih zemalja. U srcu lovišta nalazi se lovački dom smještajnog kapaciteta 7 soba(14kreveta) s kupaonicama i klimom te lovačkom kuhinjom i jelima po želji. Najznačajniji je

paušalni lov na divlje svinje gdje se slažu štreke od 10, 20 pa i više divljih svinja te lov jelena u rici.

Cjenik za lov jelena 

 CIC točaka         kn                         kn/1 CIC točka 
  do 129,99     3.000,00 - 
   130              4.000,00                         100,00 
   135              4.500,00                         100,00 
   140              5.000,00                         200,00 
   145              6.000,00                         300,00 
   150              7.500,00                         300,00 
   155              9.000,00                         400,00 
   160            11.000,00                         400,00 
   165            13.000,00                         400,00 
   170            15.000,00                         400,00 
   175            17.000,00                         500,00 
   180            19.500,00                         500,00 
   185            22.000,00                         600,00 
   190            25.000,00                      1.000,00 
   195            30.000,00                      1.000,00 
   200            35.000,00                      1.000,00 
   205            40.000,00                      1.000,00 
   210            45.000,00                      1.000,00 
   215            50.000,00                      2.000,00 
   220            60.000,00                      2.000,00 

Odstrjel šiljkana              1.000,00 
  Odstrjel košute ili teleta    700,00


Plaća se dnevna(jutro-veče) stručna pratnja od 305 kn.
Meso nije u cijeni odstrela i iznosi 33kn/kg otkoženo. 
Ranjavanje se plaća polovica cijene procjenjene trofeje divljači i mesa ako se ne pronađe,obvezna je potraga sa psom krvosljednikom.
Popust za gotovinu na lov i lovne usluge 5%. Cjenik paušalnog lova na divlje svinje

                         L   O   V  A  C  A

Grla                10-14           15-17           18-više

1 - 3               600,00         500,00           400,00 
4 - 6               900,00         800,00           700,00 
7 - 10          1.200,00      1.100,00        1.000,00 
11 - 15        1.700,00      1.500,00        1.300,00 
16 - 20        2.400,00      2.000,00        1.700,00 
21 - 25        3.200,00      2.700,00        2.300,00 
26 - 30        4.200,00      3.500,00        3.000,00 
31 - 35        5.300,00      4.400,00        3.800,00 
36 - 40        6.400,00      5.400,00        4.700,00 
41 - 45        8.000,00      6.700,00        5.700,00 
46 - 50      10.000,00      8.400,00        7.200,00 
51 - 65      13.000,00    11.000,00        9.500,00 
66 - 80      14.000,00    12.000,00      10.500,00 
81 - 100    18.000,00    15.000,00      12.500,00.

Garantiramo ulov  od 10 i više grla. Radimo 4 prigona sa psima dnevno.
Meso divljači nije uračunato u cijenu odstrjela,a iznosi 20 kn/kg otkoženo.
Popust za gotovinu na lov i lovne usluge 5%. 
Postoji paušalni lov i za grupu od 6 i više lovaca,ali po drugom načinu naplate. 

Nudimo i smještaj u lovačkom domu u srcu lovišta, 7 soba s kupaonicama – 14 kreveta, klima.
Noćenje – 200kn. Noćenje s doručkom – 250kn. Polupansion – 350kn. Puni pansion – 450 kn.
Jela su pretežno od divljači,ali se može naručiti i ostali menu. 
Npr. kompletan ručak s prilozima iznosi oko 120kn, čobanac 30kn.
Cjenik je u hr kunama,a omjer je 1KM=4kn.

Marketing 1

 

Google AdSense Module

 Ads