Štampa

10.000 KM ZA KASTRACIJU OD OPĆINE CENTAR SARAJEVO

Autor Administrator. Posted in vijesti

lutalicepsiOpćina Centar je iz Budžeta za 2011. godinu izdvojila 10.000 KM kao grant KJP Veterinarska stanica d.o.o. Sarajevo, namijenjen za sterilizaciju i kastraciju pasa lutalica na području središnje gradske općine. Ugovor o načinu i uvjetima realizacije granta potpisali su općinski načelnik Dževad Bećirević i direktor Veterinarske stanice Nedim Brdarić. Projekt će, tokom 2011. godine biti realiziran u veterinarskim ambulantama na Stupu (Nikole Šopa 41) i Slatini (Slatina b.b.).
Sa obzirom na to da u Sarajevu ne postoji zakonom predviđen Higijenski servis, realizaciju projekta sterilizacije napuštenih pasa pomoći će nevladine organizacije: Udruženje građana "Pomoć životinjama – Help Animals" Sarajevo, Udruženje za zaštitu i prava životinja "Prijatelji životinja u Bosni i Hercegovini", Udruženje za zaštitu životinja "AvMau" i Udruženje za zaštitu životinja "Avlijaneri", koje su o tome potpisale protokol. Ova udruženja će uz prethodnu koordinaciju sa Veterinarskom stanicom hvatati pse te ih nakon obavljene sterilizacije i kratkog oporavka u stacionaru (najmanje jedan dan za mužijake i dva za ženke, ili više ukoliko veterinar to ocijeni kao potrebno...) vraćati na prvobitno stanište.
Svi psi obuhvaćeni projektom će biti očišćeni od endo parazita, vakcinisani protiv bjesnila, obilježeni vidljivom numerisanom markicom na uhu, te fotogafisani, a podaci o njima uneseni u zvaničnu bazu podataka koju će voditi Veterinarska stanica. Također, Veterinarska stanica će obezbijediti hranu i adekvatene higijenske uvjete za pse na oporavku nakon operativnog zahvata i njegu pasa – čišćenje boksova, hranjenje i monitoring u toku boravka u stacionaru (radnim danom od 8 do 19 i subotom od 8 do 14 sati). Neradnim danima brigu nad psima preuzimaju udruženja za zaštitu životinja. Iskustva razvijenih zemalja su pokazala da je pored izgradnje azila neophodno i kontinuirano provođenje organizovane aktivnosti na sterilizaciji i kastraciji - jedinom efikasnom i humanom načinu smanjenja broja napušenih životinja, saopšteno je iz Općine Centar. sarajevo-x.com

Marketing 1

 

Google AdSense Module

 Ads