Štampa

LD "Neretvica" - PRVO LD SA UGOVOROM O ZAKUPU LOVIŠTA U FBIH

Autor Super User. Posted in vijesti

LD "Neretvica" iz Buturović Polja osnovano je početkom januara 1969.godine a svoj rad obnovilo nakon rata 1995. godine. Ovo Lovačko društvo prvo je u

Federaciji BiH potpisalo Ugovor o zakupu lovišta koji je zaključen dana 10.03.2015. godine sa Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva HNK, odnosno ministrom Dankom Jovićem a na period od 10 godina.   Lovište se prostire na površini od 21.387,00 hektara.

Inače ovo društvo broji 180  članova od kojih je  160 redovnih, pet pripravnika i 15 članova podmlatka tj. mlađih od 18 godina. Društvo ima 5 sekcija i svaka sekcija ima svoju lovačku kuću. Predsjednik društva je gosp. Asim Grlica

Marketing 1

 

Google AdSense Module

 Ads