Štampa

Akcija na Igmanu

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

lisicaukavezuPo usmenom nalogu federalnog inspektorata za lovstvo, a nakon sve učestalijih dojava građana ilidžanskih naselja Otes, Stup, Doglodi, Blažuj, o povećanom broju, ne samo pasa i mačaka lutalica, već i lisica na ovim i drugim prostorima, Lovačko društvo „Igman“ Ilidža je u oktobru preduzelo i određene mjere na rješavanju ove, dosta složene, problematike. Od KJKP „Rad“ preuzet je jedan kavez za hvatanje pasa i druge divljači i lociran u blizini ovih naselja. Već sutradan je uhvaćena jedna lisica. Nakon detaljnijeg vizuelnog posmatranja iste od strane veterinarskog tehničara, konstatovano je da nisu primijećeni bilo kakvi simptomi i sumnja da lisica boluje od neke bolesti i da se radi o zdravom primjerku, te je dislocirana u dio lovišta u širem reonu Rakovice i puštena, a aktivnosti ove vrste su se nastavile.  Ovo je samo neznatan primjer u rješavanju problema ove vrste sa kojim je suočeno građanstvo, ali i divljač, a nama lovcima su, doslovno, „ruke zavezane“. Naime, ne samo da prilikom uklanjanja pasa i mačaka - lutalica i drugih štetočina, upotreba lovačkog oružja u naseljima nije dozvoljena već je zakonodavac donio propise kojima se štite životinje u svakom pogledu, ali nije propisao nikakve mjere kojima bi se ovo pitanje efikasno rješavalo, što za posljedicu ima njihovu pravu najezdu. Izet Kahvić - slobih.ba

Marketing 1

 

Google AdSense Module

 Ads