Štampa

ČAGALJ NA PROSTORIMA SREDNJE BOSNE

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

cagalj
Čagalj spada u Canidae (pse), prema veličini je između vuka i lisice, a negdje ga zovu i - zlatni vuk. Dužina ukupna mu je oko 100 cm, visine je oko 50 cm, rep je dug oko 30 cm, a teži od 10 do 15 kilograma. Dlaka mu je sivkasto smeđa, što ovisi od sredine i područja na kojem obitava.
Pari se u februaru i martu. Ženka nosi oko 63 dana. Na svijet donosi od 3 do 8 štenadi, koja su dvije sedmice slijepa.   Životni vijek mu je oko 14 godina. Poznato je da ga je ranije bilo u priobalju i poluotocima na Jadranskom moru. U istočnoj Srbiji je redovna vrsta divljači, u zadnje vrijeme se odstreljuje u Vojvodini gdje čini velike štete na plemenitoj i zaštićenoj divljači. Prema pisanju stručne štampe, posebno namjenjene lovcima, duž granice sa Hrvatskom od Brčkog preko Krajine pa sve do najjužnijih djelova Hecegovine zabilježeni su i evidentirani odstrjeli čaglja. Nedavno je odstrijeljen na području Doboja. 
Prvi moj susret sa čagljem iliti šakalom (Canis aurea L.) datira iz osamdesetih godina prošlog vijeka. Odstrjel čaglja je izvršen u vrijeme redovnog lova na zeca u okolici sela Suhi Do na obroncima Vlašića. Odstrjel je izvršio Samir Gopo, član sekcije Han-Bila. Neposredno prije odstrjela je primijećen u lovištu kako ga gone lovački psi. Odstrijeljeni primjerak je dermoplastički urađen na trofej sa ugrađenom lobanjom kod poznatog preparatora Vlade Ostarčevića u Vitezu. Prije nekoliko godina u ograđeno lovište kod Fadila Varupe došao je gost da ugovori odstrjel jelena lopata ra, kojom prilikom je donesen odstrijeljen čagalj na području planine Manjače.
Prema saznanjima do kojih smo došli iz razgovora to je bi osmi po redu koji je odstrijeljen na toj planini. Poslije minulog rata odstrijeljeno je nekoliko primjeraka na području Vlašića, tačnije u rejonu Ponira kod sela Vitovlje, općina Travnik. Kod mnogih lovaca je nedoumica o kojoj se vrsti canide radi, pa se ne smiju pohvaliti među lovcima, kao što se jesenas desilo u lovištu kod Bosanske Gradiške, kojom prilikom je takođe odstrijeljen čagalj od strane gosta iz Travnika. Prema snimku na mobilnom telefonu koji sam lično pogledao moglo se sa sigurnošću ustanoviti da se radi o čaglju. Evidentno je da se u svim lovištima Federacije i Srpske republike a naročito u graničnim lovištima viđa i odstreljuje ova vrsta canide i predatora. U lovištu pravi štete na plemenitoj divljači (peradi i domaćoj stoci ovce, janjad, koze i jarićima). Na fotografiji je dermoplastički obrađeno krzno čaglja na trofej koje je u srebernoj medalji kao i lobanja koja je otkuhana u urađena van krzna, a nalaze se u restoranu „Lovac“ u Travniku.
Trofej čaglja je krzno i lobanja, formula je identična za ocjenu vuka, samo što su poeni znatno manji.
 
Kriteriji CIC-a:
 
Krzno
 
60,00 i više poena - zlatna medalja
55,00 - 59,99 poena - srebrena medalja
50,00 - 54,99 poena - bronzana medalja
 
Lobanja
 
26,00 i više poena - zlatna medalja
25,00 - 25,99 poena - srebrena medalja
20,00 - 24,99 poena - bronzana medalja
 

Fotografije i tekst: Slobodan Ličanin izvor slobih.ba

Marketing 1

 

Google AdSense Module

 Ads