Štampa

DELEGACIJA SLOuBiH POSJETILA LD VITEZA, BIHAĆA, BUŽIMA, DRVARA I BOSANSKOG GRAHOVA

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

Posjetom lovcima Viteza, delegacija Saveza lovačkih organizacija u BiH na čelu sa predsjednikom SLOuBiH Salemom Alihodžićem, sekretarom Kenanom Voloderom, savjetnikom za lovstvom u F/Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Kemalom Satarogorčićem, članom Stručnog savjeta za lovstvo Saveza, započeti su razgovori o problematici vezanoj za implementaciju Zakona o lovstvu F/BiH, posebno u segmentu ustrojstva lovišta i njihove dodjele na korištenje.
O ovoj problematici bilo je riječi u razgovorima sa predstavnicima lovačkih društava u Bihaću, Bužimu, Drvaru i Bosanskom Grahovu. Bilo je dosta riječi i pohvala na račun provedene edukacije i stručnog osposobljavanja (lovočuvara, ocjenjivača trofeja) , te je od strane svih učesnika u razgovorima izražena želja da Saveza sa svojim stručnim tijelima nastavi realizaciju Programa edukacije, ovaj put organizacijom stručnih seminara za lovovođe, mentore lovaca pripravnika, te menadžment u lovačkim društvima.
Pored ovih aktivnosti, u lovačkim društvima Bihać, Bužim i Bosansko Grahovo organizovani su i lovački ispiti za lovce pripravnike, koji su nakon pripravničkog staža i uspješno obavljenog praktičnog djela ispita stekli uslove za polaganje teoretskog djela lovačkog ispita.
Generalno gledajući komisija smatra da su rezultati teoretskog djela ispita trebali biti puno bolji, obzirom da su samo u nekoliko slučajeva kandidati pokazali zavidne rezultate na teoretskom djelu ispita.
delegacijaPosjetom lovcima Viteza, delegacija Saveza lovačkih organizacija u BiH na čelu sa predsjednikom SLOuBiH Salemom Alihodžićem, sekretarom Kenanom Voloderom, savjetnikom za lovstvom u F/Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Kemalom Satarogorčićem, članom Stručnog savjeta za lovstvo Saveza, započeti su razgovori o problematici vezanoj za implementaciju Zakona o lovstvu F/BiH, posebno u segmentu ustrojstva lovišta i njihove dodjele na korištenje.O ovoj problematici bilo je riječi u razgovorima sa predstavnicima lovačkih društava u Bihaću, Bužimu, Drvaru i Bosanskom Grahovu. Bilo je dosta riječi i pohvala na račun provedene edukacije i stručnog osposobljavanja (lovočuvara, ocjenjivača trofeja) , te je od strane svih učesnika u razgovorima izražena želja da Saveza sa svojim stručnim tijelima nastavi realizaciju Programa edukacije, ovaj put organizacijom stručnih seminara za lovovođe, mentore lovaca pripravnika, te menadžment u lovačkim društvima.Pored ovih aktivnosti, u lovačkim društvima Bihać, Bužim i Bosansko Grahovo organizovani su i lovački ispiti za lovce pripravnike, koji su nakon pripravničkog staža i uspješno obavljenog praktičnog djela ispita stekli uslove za polaganje teoretskog djela lovačkog ispita.Generalno gledajući komisija smatra da su rezultati teoretskog djela ispita trebali biti puno bolji, obzirom da su samo u nekoliko slučajeva kandidati pokazali zavidne rezultate na teoretskom djelu ispita.

Marketing 1

 

Google AdSense Module

 Ads