Štampa

DELEGACIJA SLOuBiH NA ZASJEDANJU CIC KOORDINACIJSKOG FORUMA U BRATISLAVI

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

Lovački Savez Republike Slovačke, bio je domaćin 12. sjednice CIC koordinacijskog Foruma za Srednju i Istočnu Evropu.
Sjednica je održana u Bratislavi od 13 do 15.06.2011. godine, uz učešće 13 zemalja.
U delegaciji Saveza lovačkih organizacija u BiH bili su:
- Salem Alihodžić, predsjednik SLOuBiH i
- Kenan Voloder, sekretar SLOuBiH
Rad CIC koordinacijskog Foruma odvijao se pod predsjedavanjem Tonij Vrščaja-Slovenija i njegovog zamjenika Imrich Šube-Slovačka.
U radu CIC koordinacije Formu aktivno su učestvovali i predsjednik CIC-a Bernard Loze, Diter Schram raniji predsjednik CIC-a Angels Midleton direktor FACE.
Nakon pozdravnih riječi i evidentiranja prisutnih delegacija pristupilo se podnošenju referata na temu:
„Upravljanje vukom u zemljama srednje i istočne Evrope“
Prezentaciju stanja i populacije vuka u BiH, koju je podnio Salem Alihodžić, bila je veoma iscrpna, obzirom da su dati brojčani pokazatelji populacije vuka i njegove rasprostranjenosti u BiH, uz kartografski prikaz staništa vuka u BiH. Ujedno su dati podaci o broju odstreljenih jedinki vuka u lovnoj godini, te su dati prijedlozi daljnjih mjera u gazdovanju sa vukom s ciljem očuvanja njegove populacije u BiH. Osnovni ciljevi su da postoji jedinstveni plan na nivou BiH za održivo gospodarenje vukom,kao i potpuno usaglašavanje propisa u BiH sa Evropskim i međunarodnim propisima.
Prihvatanjem rezolucije CIC foruma bio je završen radni dio Koordinacije, a nastavak razgovora bio je posvećen izmjenama Pravilnika poentiranja i ocjene lovačkih trofeja.
Prijedlog izmjena dosadašnjeg načina ocjenjivanja trofeja kod mnogih delegacija izazvao je dosta polemika, nedoumica i diskusija, obzirom da se ocjene trofeja po važećim CIC formulama ocjenjuju još od 1932.godine. te je dogovoreno da će se ovo pitanje rješavati naknadno, uz uvažavanje stavova i saglasnosti članica CIC-a.
Delegacija Saveza je na kraju boravka u Bratislavi postigla dogovor
cic_slovackaLovački Savez Republike Slovačke, bio je domaćin 12. sjednice CIC koordinacijskog Foruma za Srednju i Istočnu Evropu.Sjednica je održana u Bratislavi od 13 do 15.06.2011. godine, uz učešće 13 zemalja.U delegaciji Saveza lovačkih organizacija u BiH bili su:- Salem Alihodžić, predsjednik SLOuBiH i- Kenan Voloder, sekretar SLOuBiHRad CIC koordinacijskog Foruma odvijao se pod predsjedavanjem Tonij Vrščaja-Slovenija i njegovog zamjenika Imrich Šube-Slovačka.U radu CIC koordinacije Formu aktivno su učestvovali i predsjednik CIC-a Bernard Loze, Diter Schram raniji predsjednik CIC-a Angels Midleton direktor FACE.Nakon pozdravnih riječi i evidentiranja prisutnih delegacija pristupilo se podnošenju referata na temu:„Upravljanje vukom u zemljama srednje i istočne Evrope“Prezentaciju stanja i populacije vuka u BiH, koju je podnio Salem Alihodžić, bila je veoma iscrpna, obzirom da su dati brojčani pokazatelji populacije vuka i njegove rasprostranjenosti u BiH, uz kartografski prikaz staništa vuka u BiH. Ujedno su dati podaci o broju odstreljenih jedinki vuka u lovnoj godini, te su dati prijedlozi daljnjih mjera u gazdovanju sa vukom s ciljem očuvanja njegove populacije u BiH. Osnovni ciljevi su da postoji jedinstveni plan na nivou BiH za održivo gospodarenje vukom,kao i potpuno usaglašavanje propisa u BiH sa Evropskim i međunarodnim propisima. Prihvatanjem rezolucije CIC foruma bio je završen radni dio Koordinacije, a nastavak razgovora bio je posvećen izmjenama Pravilnika poentiranja i ocjene lovačkih trofeja.Prijedlog izmjena dosadašnjeg načina ocjenjivanja trofeja kod mnogih delegacija izazvao je dosta polemika, nedoumica i diskusija, obzirom da se ocjene trofeja po važećim CIC formulama ocjenjuju još od 1932.godine. te je dogovoreno da će se ovo pitanje rješavati naknadno, uz uvažavanje stavova i saglasnosti članica CIC-a.
Delegacija Saveza je na kraju boravka u Bratislavi postigla dogovor.

Marketing 1

 

Google AdSense Module

 Ads