Štampa

DANI LOVA I RIBOLOVA

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

U sklopu sajamske manifestacije „Dani lova i ribolova“ u Centru „Skenderija“ održane od 27 – 30,oktobra, Savez lovačkih organizacija BiH bio je 28.10.2011.g. organizator “okruglog stola” na temu: implementacija Zakona o lovstvu F/BiH sa pratećim podzakonskim propisima.
Učesnici okruglo stola bili su jedinstveni u ocjeni, Zakon je pokazao niz manjkavosti, pogrešnih interpretacija te je isti pokazao negativne posljedice na oblast lovstva. Stoga je neophodno pokrenuti inicijativu na izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu i podzakonskih akata u cilju otklanjanja očiglednih manjkavosti zakona iz kojeg su proistekli i podzakonski akti, a koji također imaju manjkavosti, pogrešnih interpretacija i neusaglašenosti sa zakonom.
Također, je zaključeno da treba pristupiti izmjenama i dopunama Cjenovnika odstrjela i upotrebe divljači te drugih usluga u lovištu. Naime, u praksi se pokazalo da je u nekim slučajevima navedeni cjenovnik isključiv i nerealan sa aspekta visine odstrelnih taksi i potrebno je preispitati najniže cijene odstrela i korištenja divljači, te ih uporediti sa cijenama odstrjela i korištenja divljači nama susjednih zemalja.
Ovi kao i drugi prijedlozi za izmjenu i dopunu Zakona o lovstvu F/BiH, biće od strane Saveza lovačkih organizacija BiH dostavljeni F/ Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u skladu sa propisanom procedurom za izmjene zakona.
LOV_I_RIBOLOV1U sklopu sajamske manifestacije „Dani lova i ribolova“ u Centru „Skenderija“ održane od 27 – 30,oktobra, Savez lovačkih organizacija BiH bio je 28.10.2011.g. organizator “okruglog stola” na temu: implementacija Zakona o lovstvu F/BiH sa pratećim podzakonskim propisima. Učesnici okruglo stola bili su jedinstveni u ocjeni, Zakon je pokazao niz manjkavosti, pogrešnih interpretacija te je isti pokazao negativne  posljedice na oblast lovstva. Stoga je neophodno pokrenuti inicijativu na izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu i podzakonskih akata u cilju otklanjanja očiglednih manjkavosti zakona iz kojeg su proistekli i podzakonski akti, a koji također imaju manjkavosti, pogrešnih interpretacija i neusaglašenosti sa zakonom.
Također, je zaključeno da treba pristupiti izmjenama i dopunama Cjenovnika odstrjela i upotrebe divljači te drugih usluga u lovištu. Naime, u praksi se pokazalo da je u nekim slučajevima navedeni cjenovnik isključiv i nerealan sa aspekta visine odstrelnih taksi i potrebno je preispitati najniže cijene odstrela i korištenja divljači, te ih uporediti sa cijenama odstrjela i korištenja divljači nama susjednih zemalja.Ovi kao i drugi prijedlozi za izmjenu i dopunu Zakona o lovstvu F/BiH, biće od strane Saveza lovačkih organizacija BiH dostavljeni F/ Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u skladu sa propisanom procedurom za izmjene zakona.  slobih.ba

Marketing 1

 

Google AdSense Module

 Ads