Štampa

BARDAČA, JEDINSTVENI REZERVAT PRIRODE

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

 

Ova prirodna močvara predstavlja i značajno stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta, uključujući i endemične vrste, i poznata je stanica migratornih ptica. Na močvarno-barskom području Bardače registrovano je 178 vrsta ptica (od kojih dvije vrste globalno ugroženih vrsta ptica, dok se neke vrste gnijezde samo na ovom lokalitetu).
O značaju i brojnosti ptičijih vrsta koje ovdje obitavaju, svjedoči i činjenica da je 2. februara ove godine, na svjetski dan močvara, Bardača proglašena Ramsarskim mjestom, odnosno Bardača je uvrštena na listu močvarnih područja od medjunarodnog značaja („List of Wetlands of International Importance“). Time je Bosna i Hercegovina dobila drugo Ramsarsko mjesto, a prvo u Republici Srpskoj.
Preostala barska područja u Evropi veoma su interesantna, danas već veoma zastupljenoj, grupi turista orjentisanih na eko-turizam. Zato je Bardača kao specifičan prirodni fenomen, pored Hutovog blata, vrlo značajan i nimalo zanemarljiv turistički resurs. Ona je danas područje ostataka jedinstvenog prirodnog fenomena i ljepote pejzaža. Ipak, može da privuče populaciju svih starosnih skupina i različitog nivoa obrazovanja, jer može da pruži niz zanimljivih aktivnosti na jednom mjestu. Očuvanost ostataka prirodnog ambijenta i autohtono oblikovane prirode predstavlja zasigurno jednu od najznačajnijih karakteristika turističke ponude Bardače. Karakteristični barski pejzaž Bardače, sa fragmentima jedinstvene prirodne vrijednosti kao i specifične naslijeđene navike stanovništva u odnosu na korišćenje zemljišta, specifične su i gotovo unikatne u ovom dijelu Evrope.
Neki od sadržaja, turističkih proizvoda i usluga koje Bardača može ponuditi su: sportsko-rekreativni turizam, kongresni turizam, ribolov, fotosafari, gastro ponuda, staze za šetnju, škole u prirodi, đačke ekskurzije, razne manifestacije, vikend i kamp naselja, naučno-istraživački centar, likovno-ekološka kolonija, sakupljanje ljekovitog bilja, idr.
Bardača takođe posjeduje objekte za lov, ribolov, rekreaciju i zabavu. Ponovo se organizuju aktivnosti koje su nekada bile prisutne (takmičenje sportskih ribolovaca, ribarske večeri, organizacija raznih proslava, tematskih večeri, seminara, kongresa, i sl.) Možemo reći da je područje Bardače prirodna laboratorija koja predstavlja naučno-istraživački, sportsko-rekreativni i ugostiteljsko-turistički centar.
Na području Sportsko-rekreativnog centra Bardača, koji zauzima centralni dio ovog područja, izgrađen je motel kapaciteta 50 ležaja sa restoran salom kapaciteta 400 mjesta, uređeno je veliko jezero za kupanje i tereni za rekreaciju i sport. U neposrednoj blizini motela i bazena nalazi se prostor za kampovanje, površine je 3000 m2, koji se iznajmljuje izletnicima i kamperima, kako za jednodnevi odmor tako i za višednevni boravak. Na prostoru Bardače izgrađen je i naučno-istraživački centar koji pripada PMF-u Banjaluka. Objekat je namijenjen studentima i profesorima koji se bave naučno-istraživačkim radom i ima mogućnosti za pružanje usluga posmatranja i izučavanja biljaka, ptica, riba i divljači.
Više od 20 godina na području Bardače djeluje “Likovno-ekološka kolonija Bardača-Srbac“ koja okuplja veliki broj slikara, vajara i drugih umjetnika sa prostora Balkana i šire. Kao rezultat rada ove poznate kolonije nastalo je preko 300 umjetnina različitih umjetničkih tehnika, inspirisanih ljepotom ovog područja i oplemenjenih iskonskim spojem prirode i ljudskog duha.
Bitno je istaći, međutim, da je djelovanjem antropogenog faktora u zadnje vrijeme došlo do izmjene mnogih staništa ovog područja, tako da je potrebno izvršiti istraživanja ornitofaune kako bi se došlo do podataka da li je smanjen broj i raznovrsnost ptica na močvarno-barskom području Bardače. Krčenjem jedinstvene i autentične poplavne drvenaste vegetacije nanesena je neprocjenjiva šteta ekosistemu Bardače, ali i imidžu ovog mjesta, s obzirom na projekcije razvoja turizma i inicijativu za uključivanje močvare Bardača u Ramsar listu mesta od međunarodnog značaja.
Treba naglasiti da je prema dokumentima BirdLife International, močvara Bardača još pre 15 godina uvrštena u listu značajnih područja ptica u Evropi, sa međunarodnim IBA kodom:  BA003, s obzirom da se ovde  gnijezde i dvije vrste globalno ugroženih vrsta ptica koje se nalaze na Crvenoj listi IBA i to: patka njorka ( Aythya nyroca) i prdavac ( Crex crex ), kao i veći broj ostalih vrsta ptica koje se nalaze na granici globalne ugroženosti.
Lov
Životinjski svijet: Ptice
Na močvarno-barskom području Bardače, prema Obratilu (1973.) registrovano je 178 vrsta ptica. Ovo je jedini lokalitet gdje se gnijezde slijedeće vrste: Plegadis falcinellus (ražanj trkoč, ibis), Platalea leucorodia (čaplja kašikara), Larus ridibundus (obični galeb, riječni galeb), Chlidonias hybrida (bjelobrada čigra) i Sterna hirundo (obična čigra).
Fauna ptica je raspoređena po slijedećim biotopima: slobodnih vodenih površina, priobalnog područja, isušenih dijelova, nasipa, poplavnih livada, vrbovih šuma, šuma crne i bijele topole, hrasta lužnjaka, jasena i brijesta, obradivih površina i naselja.
Stanište slobodnih vodenih površina zauzima jezera ribnjaka, Stublaju i Maturu. Uslovi za gniježđenje većeg broja ptica nisu baš najpovoljniji. Tu se gnijezde: Chlidonias hybrida (bjelobrada čigra), Larus ridibundus (obični galeb) i  Sterna hirundo (obična čigra). U vrijeme gniježđenja ovdje se hrane ptice iz drugih staništa.
Stanište priobalnog područja je područje trske i rogoza, rubni dijelovi ribnjaka i uski pojasevi uz Maturu i Stublaju. Ovdje je zabilježeno 36 vrsta ptica.
Na staništu isušenih dijelova kompleksa zabilježeno je prisustvo 35 vrsta ptica. Ovdje se gnijezde slijedeće vrste: Anas plathyrhynchos (divlja patka), Aythia nyroca (njorka), Vanellus vanellus (vivak), Larus ridibundus (obični galeb) i druge.
Stanište poplavnih livada su mjesta gdje se voda kratko zadržava, obrasla livadskom vegetacijom. Registrovana je 31 vrsta ptica. Ovdje se gnijezde: Anas querquedula (krža), Coturnix coturnix (prepelica), Vanellus vanellus (vivak), Alauda arvensis (poljska ševa) i dr.
U staništu vrbovih šuma zabilježeno je 50, a u staništu šuma bijele i crne topole 66 vrsta ptica. U staništu hrasta lužnjaka registrovano je 50, a šuma jasena i brijesta 32 vrste ptica.
www.bardaca.cOva prirodna močvara predstavlja i značajno stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta, uključujući i endemične vrste, i poznata je stanica migratornih ptica. Na močvarno-barskom području Bardače registrovano je 178 vrsta ptica (od kojih dvije vrste globalno ugroženih vrsta ptica, dok se neke vrste gnijezde samo na ovom lokalitetu).O značaju i brojnosti ptičijih vrsta koje ovdje obitavaju, svjedoči i činjenica da je 2. februara ove godine, na svjetski dan močvara, Bardača proglašena Ramsarskim mjestom, odnosno Bardača je uvrštena na listu močvarnih područja od medjunarodnog značaja („List of Wetlands of International Importance“). Time je Bosna i Hercegovina dobila drugo Ramsarsko mjesto, a prvo u Republici Srpskoj.
bardaca_4Ova prirodna močvara predstavlja i značajno stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta, uključujući i endemične vrste, i poznata je stanica migratornih ptica. Na močvarno-barskom području Bardače registrovano je 178 vrsta ptica (od kojih dvije vrste globalno ugroženih vrsta ptica, dok se neke vrste gnijezde samo na ovom lokalitetu). O značaju i brojnosti ptičijih vrsta koje ovdje obitavaju, svjedoči i činjenica da je 2. februara ove godine, na svjetski dan močvara, Bardača proglašena  Ramsarskim mjestom, odnosno Bardača je uvrštena na listu močvarnih područja od medjunarodnog značaja („List of Wetlands of International Importance“). Time je Bosna i Hercegovina dobila drugo Ramsarsko mjesto, a prvo u Republici Srpskoj. Preostala barska područja u Evropi veoma su interesantna, danas već veoma zastupljenoj, grupi turista orjentisanih na eko-turizam. Zato je Bardača kao specifičan prirodni fenomen, pored Hutovog blata, vrlo značajan i nimalo zanemarljiv turistički resurs. Ona je danas područje ostataka jedinstvenog prirodnog fenomena i ljepote pejzaža. Ipak, može da privuče populaciju svih starosnih skupina i različitog nivoa obrazovanja, jer može da pruži niz zanimljivih aktivnosti na jednom mjestu. Očuvanost ostataka prirodnog ambijenta i autohtono oblikovane prirode predstavlja zasigurno jednu od najznačajnijih karakteristika turističke ponude Bardače. Karakteristični barski pejzaž Bardače, sa fragmentima jedinstvene prirodne vrijednosti kao i specifične naslijeđene navike stanovništva u odnosu na korišćenje zemljišta, specifične su i gotovo unikatne u ovom dijelu Evrope.

Neki od sadržaja, turističkih proizvoda i usluga koje Bardača može ponuditi su: sportsko-rekreativni turizam, kongresni turizam, ribolov, fotosafari, gastro ponuda, staze za šetnju, škole u prirodi, đačke ekskurzije, razne manifestacije, vikend i kamp naselja, naučno-istraživački centar, likovno-ekološka kolonija, sakupljanje ljekovitog bilja, idr.

Bardača takođe posjeduje objekte za lov, ribolov, rekreaciju i zabavu. Ponovo se organizuju aktivnosti koje su nekada bile prisutne (takmičenje sportskih ribolovaca, ribarske večeri, organizacija raznih proslava, tematskih večeri, seminara, kongresa, i sl.) Možemo reći da je područje Bardače prirodna laboratorija koja predstavlja naučno-istraživački, sportsko-rekreativni i ugostiteljsko-turistički centar.

Na području Sportsko-rekreativnog centra Bardača, koji zauzima centralni dio ovog područja, izgrađen je motel kapaciteta 50 ležaja sa restoran salom kapaciteta 400 mjesta, uređeno je veliko jezero za kupanje i tereni za rekreaciju i sport. U neposrednoj blizini motela i bazena nalazi se prostor za kampovanje, površine je 3000 m2, koji se iznajmljuje izletnicima i kamperima, kako za jednodnevi odmor tako i za višednevni boravak. Na prostoru Bardače izgrađen je i naučno-istraživački centar koji pripada PMF-u Banjaluka. Objekat je namijenjen studentima i profesorima koji se bave naučno-istraživačkim radom i ima mogućnosti za pružanje usluga posmatranja i izučavanja biljaka, ptica, riba i divljači.

Više od 20 godina na području Bardače djeluje “Likovno-ekološka kolonija Bardača-Srbac“ koja okuplja veliki broj slikara, vajara i drugih umjetnika sa prostora Balkana i šire. Kao rezultat rada ove poznate kolonije nastalo je preko 300 umjetnina različitih umjetničkih tehnika, inspirisanih ljepotom ovog područja i oplemenjenih iskonskim spojem prirode i ljudskog duha.


Bitno je istaći, međutim, da je djelovanjem antropogenog faktora u zadnje vrijeme došlo do izmjene mnogih staništa ovog područja, tako da je potrebno izvršiti istraživanja ornitofaune kako bi se došlo do podataka da li je smanjen broj i raznovrsnost ptica na močvarno-barskom području Bardače. Krčenjem jedinstvene i autentične poplavne drvenaste vegetacije nanesena je neprocjenjiva šteta ekosistemu Bardače, ali i imidžu ovog mjesta, s obzirom na projekcije razvoja turizma i inicijativu za uključivanje močvare Bardača u Ramsar listu mesta od međunarodnog značaja.

Treba naglasiti da je prema dokumentima BirdLife International, močvara Bardača još pre 15 godina uvrštena u listu značajnih područja ptica u Evropi, sa međunarodnim IBA kodom:  BA003, s obzirom da se ovde  gnijezde i dvije vrste globalno ugroženih vrsta ptica koje se nalaze na Crvenoj listi IBA i to: patka njorka ( Aythya nyroca) i prdavac ( Crex crex ), kao i veći broj ostalih vrsta ptica koje se nalaze na granici globalne ugroženosti.

Lov
Životinjski svijet: Ptice

Na močvarno-barskom području Bardače, prema Obratilu (1973.) registrovano je 178 vrsta ptica. Ovo je jedini lokalitet gdje se gnijezde slijedeće vrste: Plegadis falcinellus (ražanj trkoč, ibis), Platalea leucorodia (čaplja kašikara), Larus ridibundus (obični galeb, riječni galeb), Chlidonias hybrida (bjelobrada čigra) i Sterna hirundo (obična čigra).

Fauna ptica je raspoređena po slijedećim biotopima: slobodnih vodenih površina, priobalnog područja, isušenih dijelova, nasipa, poplavnih livada, vrbovih šuma, šuma crne i bijele topole, hrasta lužnjaka, jasena i brijesta, obradivih površina i naselja.

Stanište slobodnih vodenih površina zauzima jezera ribnjaka, Stublaju i Maturu. Uslovi za gniježđenje većeg broja ptica nisu baš najpovoljniji. Tu se gnijezde: Chlidonias hybrida (bjelobrada čigra), Larus ridibundus (obični galeb) i  Sterna hirundo (obična čigra). U vrijeme gniježđenja ovdje se hrane ptice iz drugih staništa.

Stanište priobalnog područja je područje trske i rogoza, rubni dijelovi ribnjaka i uski pojasevi uz Maturu i Stublaju. Ovdje je zabilježeno 36 vrsta ptica.

Na staništu isušenih dijelova kompleksa zabilježeno je prisustvo 35 vrsta ptica. Ovdje se gnijezde slijedeće vrste: Anas plathyrhynchos (divlja patka), Aythia nyroca (njorka), Vanellus vanellus (vivak), Larus ridibundus (obični galeb) i druge.

Stanište poplavnih livada su mjesta gdje se voda kratko zadržava, obrasla livadskom vegetacijom. Registrovana je 31 vrsta ptica. Ovdje se gnijezde: Anas querquedula (krža), Coturnix coturnix (prepelica), Vanellus vanellus (vivak), Alauda arvensis (poljska ševa) i dr.

U staništu vrbovih šuma zabilježeno je 50, a u staništu šuma bijele i crne topole 66 vrsta ptica. U staništu hrasta lužnjaka registrovano je 50, a šuma jasena i brijesta 32 vrste ptica.
www.bardaca.com

 

Marketing 1

 

Google AdSense Module

 Ads