Štampa

APEL LOVAČKIM ORGANIZACIJAMA

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

Predsjednik Upravnog odbora Saveza lovačkih organizacija u BiH (SLOuBiH) dipl. inž. šum. Salem Alihodžić, uime Upravnog odbora i stručnih tijela Saveza, uputio je poseban apel lovačkim organizacijama da poduzmu vanredne aktivnosti u prehranjivanju divljači u područjima gdje su ugrožene visokim sniježnim nanosima i vremenskim nepogodama.
U apelu se kaže:
"Posljednjih dana na nekim područjima Bosne i Hercegovine došlo je do intezivnijih snježnih padavina, te je u nekim mjestima dubina snijega i preko jednog metra. U tako teškim uslovima i divljač se teško kreće i teško pronalazi hranu u prirodi.
Apelujemo na lovačka udruženja, posebno u mjestima gdje su lovišta izrazito brdska i planinska i gdje je pala veća količina snijega, da preduzmu dodatne mjere na dopunskoj ishrani divljači, iznošenjem hrane u lovišta (sijena, kukuruza, krompira, repice, jabuke i sl.), kako bi se pomoglo divljači.
Prevashodno bi bilo preporučljivo da se u takvim lovištima privremeno obustavi lov na divlje svinje kao i drugu divljač, o čemu bi odluke trebali donijeti nadležni organi društva, ukoliko općine nisu proglasile "vanredno stanje", čime je automatski zabranjen i lov dok je takvo stanje u toku.
Savez lovačkih organizacija u BiH je spreman pružiti svojim članicama svaku stručnu i drugu potrebnu pomoć u skladu sa svojim mogućnostima".
zimskaprehranaPredsjednik Upravnog odbora Saveza lovačkih organizacija u BiH (SLOuBiH) dipl. inž. šum. Salem Alihodžić, uime Upravnog odbora i stručnih tijela Saveza, uputio je poseban apel lovačkim organizacijama da poduzmu vanredne aktivnosti u prehranjivanju divljači u područjima gdje su ugrožene visokim sniježnim nanosima i vremenskim nepogodama.U apelu se kaže: 
"Posljednjih dana na nekim područjima Bosne i Hercegovine  došlo je do intezivnijih snježnih padavina, te je u nekim mjestima dubina snijega i preko jednog metra. U tako teškim uslovima i divljač se teško kreće i teško pronalazi hranu u prirodi. 
Apelujemo na lovačka udruženja, posebno u mjestima gdje su lovišta izrazito brdska i planinska i gdje je pala veća količina snijega, da preduzmu dodatne mjere na dopunskoj ishrani divljači, iznošenjem hrane u lovišta (sijena, kukuruza, krompira, repice, jabuke i sl.), kako bi se pomoglo divljači.
Prevashodno bi bilo preporučljivo da se u takvim lovištima privremeno obustavi lov na divlje svinje kao i drugu divljač, o čemu bi odluke trebali donijeti nadležni organi društva, ukoliko općine nisu proglasile "vanredno stanje", čime je automatski zabranjen i lov dok je takvo stanje u toku.
Savez lovačkih organizacija u BiH je spreman pružiti svojim članicama svaku stručnu i drugu potrebnu pomoć u skladu sa svojim mogućnostima".

Marketing 1

 

Google AdSense Module

 Ads