Štampa

AKCIJA LOVACA IZ BOSANSKE KRUPE NA PREHRANI DIVLJAČI

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

prihranakrupa7Lovci LD "Grmeč" iz Bosanske Krupe napravili su akciju prihrane divljači u svom Lovačkom Društvu. Prihranjivala se divlja svinja i srneća divljač. Lovci iz pomenutog LD, tačnije sekcije Pućenik , fotografisali su akciju svoje sekcije i poslali nam slike koje objavljujemo u ovom članku . Čast nam je da su pojedini lovci iz ove sekcije već duži

 period članovi našeg foruma BiH-Lov i ovom prilikom im se zahvaljujemo a ujedno i čestitamo na uspješno sprovedenoj akciji. Članovi koji su učestvovali u akciji su : Eljazović Amir - Lovovođa,  Eljazović Elvir - Lovočuvar, Redžić Redžep, Rekić Abdulah - Hami i Rekić Orhan svi članovi LD "Grmeč" . 

 

 

prihranakrupa7

 

prihrana_krupa1

 

prihranakrupa4

 

prihranakrupa11

 

prihranakrupa5

 

prihranakrupa10

 

prihranakrupa6

Marketing 1

 

Google AdSense Module

 Ads