Štampa

DELEGACIJA SLOuBiH-a AKTIVNO SUDJELOVALA U RADU CIC-KOORDINACIJSKOG FORUMA

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

U Beogradu (Srbija) 16. marta održan je CIC koordinacijski forum koji je za temu imao „Lovno zakonodavstvo u zemljama centralne i jugoistočne Evrope“.
Cilj konferencije bio je pronalaženje zakonskih rješenja u oblasti lovstva, koji su kroz praktičnu primjenu u drugim zemljama pružili okvire za održivo korišćenje staništa, očuvanje vrsta divljači i prava čovjeka da lovi, što je tradicijska tekovina i razlog udruživanja lovaca.
Skupu su, uime Saveza lovačkih organizacija u BiH prisustvovali i aktivno učestvovali dipl. inž. šum. Salem Alihodžić, predsjednik Saveza, Jasmin Dlakić, predsjednik Nadzornog odbora SLOuBiH-a i generalni sekretar Saveza Kenan Voloder. Bio je također prisutan i Muharem Bahor, uime Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH. Učesnike skupa pozdravili su Bernard Loze, predsjednik Svjetske lovačke organizacij - CiC i Toni Vrščaj, predsjednik Koordinacijskog foruma za centralnu i istočnu Evropu.
Domaćin skupa bio je prof. dr. Zoran Popović, predsjednik LS Srbije.
Među prvim uvodničarima o naslovnoj temi bio je Salem Alihodžić, predsjednik UO SLOuBiH-a koji je elaborirao Zakon o lovstvu u FBiH s posebnim osvrtom na neke njegove članove koji koji su u koliziji sa evropskim i svjetskim konvencijama o lovu, posebno CiITES- konvencijom, trofejima i oružju te poteškoćama lovstva a posebno lovnog turizma u BiH zbog nedorečenosti i nepreciznosti važećih zakona i podzakonskih akata.
Na kraju beogradskog skupa jednoglasno je usvojena i Deklaracija o ovoj temi i budućoj saradnji lovaca centralne i jugoistočne Evrope.
DEKLARACIJA: Lovno zakonodavstvo u zemljama srednje i jugoistočne Europe
Savjetodavni sastanak, Beograd, 16. marta 2012.
Zaključci rezolucije
Sudionici Foruma CIC (Koordinacijski forum za Srednju I Istočnu Europu), prilikom njihovog savjetodavnog sastanka u Beogradu 16. marta 2012. su jednoglasno podsjetili zakonodavstvo i širu javnost na:
1. Održivi lov je važan temelj za očuvanje naše biološke raznolikosti.
2. Lovačke organizacije, shodno tome, pružaju neprocjenjivu volontersku uslugu našem društvu kako za očuvanje, tako i za ekonomiju. Oni su odgovorni upravitelji našeg nacionalnog zdravlja.
Svi prisutni članovi pozivaju vlade i političare:
1. Da potvrde konstruktivni doprinos lovačkih organizacija
2. Da olakšaju volonterske aktivnosti lovaca i njihovih udruženja u odgovarajućim resorima, posebno, dajući im ovlasti kako bi obavijestili javnost o svojih kreiranju planova i praćenja divljih životinja.
3. I na kraju, nadzor njihovih snaga pod jednim moćnim tijelom u svakoj od zemalja.
4. Uskladiti zakone lova sa svojim susjednim zemljama u skladu s motom:
„ Game does not know borders“
“Divljač ne poznaje granice”
Predstavnici tri glavna udruženja iz Bosne I Hercegovine će imati sastanak na kojem će jednoglasno definirati najhitnije probleme vezane za lov u njihovoj zemlji. Zaključci ce biti baza za asistenciju asocijacijama od strane CIC koordinacijskih foruma CIC-a.
slobih.ba
delegacijaU Beogradu (Srbija) 16. marta održan je CIC koordinacijski forum koji je za temu imao „Lovno zakonodavstvo u zemljama centralne i jugoistočne Evrope“.Cilj konferencije bio je pronalaženje zakonskih rješenja u oblasti lovstva, koji su kroz praktičnu primjenu u drugim zemljama pružili okvire za održivo korišćenje staništa, očuvanje vrsta divljači i prava čovjeka da lovi, što je tradicijska tekovina i razlog udruživanja lovaca. Skupu su, uime Saveza lovačkih organizacija u BiH prisustvovali i aktivno učestvovali dipl. inž. šum. Salem Alihodžić, predsjednik Saveza, Jasmin Dlakić, predsjednik Nadzornog odbora SLOuBiH-a i generalni sekretar Saveza Kenan Voloder. Bio je također prisutan i Muharem Bahor, uime Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH. Učesnike skupa pozdravili su Bernard Loze, predsjednik Svjetske lovačke organizacij - CiC i Toni Vrščaj, predsjednik Koordinacijskog foruma za centralnu i istočnu Evropu. Domaćin skupa bio je prof. dr. Zoran Popović, predsjednik LS Srbije.Među prvim uvodničarima o naslovnoj temi bio je Salem Alihodžić, predsjednik UO SLOuBiH-a koji je elaborirao Zakon o lovstvu u FBiH s posebnim osvrtom na neke njegove članove koji koji su u koliziji sa evropskim i svjetskim konvencijama o lovu, posebno CiITES- konvencijom, trofejima i oružju te poteškoćama lovstva a posebno lovnog turizma u BiH zbog nedorečenosti i nepreciznosti važećih zakona i podzakonskih akata.Na kraju beogradskog skupa jednoglasno je usvojena i Deklaracija o ovoj temi i budućoj saradnji lovaca centralne i jugoistočne Evrope.

DEKLARACIJA: Lovno zakonodavstvo u zemljama srednje i jugoistočne Europe
Savjetodavni sastanak, Beograd, 16. marta 2012. 
Zaključci rezolucije
Sudionici Foruma CIC (Koordinacijski forum za Srednju I Istočnu Europu), prilikom njihovog savjetodavnog sastanka u Beogradu 16. marta 2012. su jednoglasno podsjetili zakonodavstvo i širu javnost na: 1. Održivi lov je važan temelj za očuvanje naše biološke raznolikosti. 2. Lovačke organizacije, shodno tome, pružaju neprocjenjivu volontersku uslugu našem društvu kako za očuvanje, tako i za ekonomiju. Oni su odgovorni upravitelji našeg nacionalnog zdravlja. Svi prisutni članovi pozivaju vlade i političare: 1. Da potvrde konstruktivni doprinos lovačkih organizacija 2. Da olakšaju volonterske aktivnosti lovaca i njihovih udruženja u odgovarajućim resorima, posebno, dajući im ovlasti kako bi obavijestili javnost o svojih kreiranju planova i praćenja divljih životinja. 3. I na kraju, nadzor njihovih snaga pod jednim moćnim tijelom u svakoj od zemalja. 4. Uskladiti zakone lova sa svojim susjednim zemljama u skladu s motom: 
„ Game does not know borders“ “Divljač ne poznaje granice”
Predstavnici tri glavna udruženja iz Bosne I Hercegovine će imati sastanak na kojem će jednoglasno definirati najhitnije probleme vezane za lov u njihovoj zemlji. Zaključci ce biti baza za asistenciju asocijacijama od strane CIC koordinacijskih foruma CIC-a. 

slobih.ba

Marketing 1

 

Google AdSense Module

 Ads