Štampa

INICIJATIVNA GRUPA ZA FORMIRANJE I REGISTRACIJU BiH PASMINSKOG KLUBA

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

njemacki-kratkodlaki-pticar
Drage kolege uzgajivaci, vlasnici i ljubitelji Njemackih kratkodlakih pticara, Inicijativna grupa za formiranje i registraciju BiH pasminskog kluba, ove pasmine, vas obavjestava o svojim aktivnostima na pripremi potrebnih akata i predradnji za ostvarenje takve ideje, pa pozivamo sve zainteresirane iz svih dijelova BiH da nam se jave i da zajednicki to ostvarimo. Sto bi bilo veoma korisno za napredak u uzgoju ove pasmine u BiH, u svakom pogledu. Novoformirani Klub bi bio clan KS u BiH, te clan Internacionalne Asociacije za ovu pasminu. Organizovano bi radio na specijalnim izlozbama i radnim manifestacijama za ovu pasminu itd, itd.... Najsrdacniji pozdrav i javite se na sledeće mailove Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
Štampa

ZAŠTO RASAN LOVAČKI PAS ?

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

barakkSezona kinoloških aktivnosti je završena, počeo je lov, dakle treba da uživamo u onom zašto smo ulagali trud, novac i znanje, treba  u praksi da vidimo svog lovačkog pomoćnika kondiciono spremnog  i obučenog. Ako je bar veći dio posla urađen pred kolegama smo punog srca, ponosni i na sebe i svog lovačkog psa, pričaćemo o uspjesima  na  utakmici ili izložbi pasa, a kako radi u praksi već vide svi tog dana.
Međutim nije baš ovako svagdje, samo rijetki lovci su u ovakvoj situaciji, drugi su u lov došli sa lovačkim psima neprepoznatljive pasmine, neposlušnim, nesocijalizovanim, a poneki
Štampa

BARDAČA, JEDINSTVENI REZERVAT PRIRODE

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

 

Ova prirodna močvara predstavlja i značajno stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta, uključujući i endemične vrste, i poznata je stanica migratornih ptica. Na močvarno-barskom području Bardače registrovano je 178 vrsta ptica (od kojih dvije vrste globalno ugroženih vrsta ptica, dok se neke vrste gnijezde samo na ovom lokalitetu).
O značaju i brojnosti ptičijih vrsta koje ovdje obitavaju, svjedoči i činjenica da je 2. februara ove godine, na svjetski dan močvara, Bardača proglašena Ramsarskim mjestom, odnosno Bardača je uvrštena na listu močvarnih područja od medjunarodnog značaja („List of Wetlands of International Importance“). Time je Bosna i Hercegovina dobila drugo Ramsarsko mjesto, a prvo u Republici Srpskoj.
Preostala barska područja u Evropi veoma su interesantna, danas već veoma zastupljenoj, grupi turista orjentisanih na eko-turizam. Zato je Bardača kao specifičan prirodni fenomen, pored Hutovog blata, vrlo značajan i nimalo zanemarljiv turistički resurs. Ona je danas područje ostataka jedinstvenog prirodnog fenomena i ljepote pejzaža. Ipak, može da privuče populaciju svih starosnih skupina i različitog nivoa obrazovanja, jer može da pruži niz zanimljivih aktivnosti na jednom mjestu. Očuvanost ostataka prirodnog ambijenta i autohtono oblikovane prirode predstavlja zasigurno jednu od najznačajnijih karakteristika turističke ponude Bardače. Karakteristični barski pejzaž Bardače, sa fragmentima jedinstvene prirodne vrijednosti kao i specifične naslijeđene navike stanovništva u odnosu na korišćenje zemljišta, specifične su i gotovo unikatne u ovom dijelu Evrope.
Neki od sadržaja, turističkih proizvoda i usluga koje Bardača može ponuditi su: sportsko-rekreativni turizam, kongresni turizam, ribolov, fotosafari, gastro ponuda, staze za šetnju, škole u prirodi, đačke ekskurzije, razne manifestacije, vikend i kamp naselja, naučno-istraživački centar, likovno-ekološka kolonija, sakupljanje ljekovitog bilja, idr.
Bardača takođe posjeduje objekte za lov, ribolov, rekreaciju i zabavu. Ponovo se organizuju aktivnosti koje su nekada bile prisutne (takmičenje sportskih ribolovaca, ribarske večeri, organizacija raznih proslava, tematskih večeri, seminara, kongresa, i sl.) Možemo reći da je područje Bardače prirodna laboratorija koja predstavlja naučno-istraživački, sportsko-rekreativni i ugostiteljsko-turistički centar.
Na području Sportsko-rekreativnog centra Bardača, koji zauzima centralni dio ovog područja, izgrađen je motel kapaciteta 50 ležaja sa restoran salom kapaciteta 400 mjesta, uređeno je veliko jezero za kupanje i tereni za rekreaciju i sport. U neposrednoj blizini motela i bazena nalazi se prostor za kampovanje, površine je 3000 m2, koji se iznajmljuje izletnicima i kamperima, kako za jednodnevi odmor tako i za višednevni boravak. Na prostoru Bardače izgrađen je i naučno-istraživački centar koji pripada PMF-u Banjaluka. Objekat je namijenjen studentima i profesorima koji se bave naučno-istraživačkim radom i ima mogućnosti za pružanje usluga posmatranja i izučavanja biljaka, ptica, riba i divljači.
Više od 20 godina na području Bardače djeluje “Likovno-ekološka kolonija Bardača-Srbac“ koja okuplja veliki broj slikara, vajara i drugih umjetnika sa prostora Balkana i šire. Kao rezultat rada ove poznate kolonije nastalo je preko 300 umjetnina različitih umjetničkih tehnika, inspirisanih ljepotom ovog područja i oplemenjenih iskonskim spojem prirode i ljudskog duha.
Bitno je istaći, međutim, da je djelovanjem antropogenog faktora u zadnje vrijeme došlo do izmjene mnogih staništa ovog područja, tako da je potrebno izvršiti istraživanja ornitofaune kako bi se došlo do podataka da li je smanjen broj i raznovrsnost ptica na močvarno-barskom području Bardače. Krčenjem jedinstvene i autentične poplavne drvenaste vegetacije nanesena je neprocjenjiva šteta ekosistemu Bardače, ali i imidžu ovog mjesta, s obzirom na projekcije razvoja turizma i inicijativu za uključivanje močvare Bardača u Ramsar listu mesta od međunarodnog značaja.
Treba naglasiti da je prema dokumentima BirdLife International, močvara Bardača još pre 15 godina uvrštena u listu značajnih područja ptica u Evropi, sa međunarodnim IBA kodom:  BA003, s obzirom da se ovde  gnijezde i dvije vrste globalno ugroženih vrsta ptica koje se nalaze na Crvenoj listi IBA i to: patka njorka ( Aythya nyroca) i prdavac ( Crex crex ), kao i veći broj ostalih vrsta ptica koje se nalaze na granici globalne ugroženosti.
Lov
Životinjski svijet: Ptice
Na močvarno-barskom području Bardače, prema Obratilu (1973.) registrovano je 178 vrsta ptica. Ovo je jedini lokalitet gdje se gnijezde slijedeće vrste: Plegadis falcinellus (ražanj trkoč, ibis), Platalea leucorodia (čaplja kašikara), Larus ridibundus (obični galeb, riječni galeb), Chlidonias hybrida (bjelobrada čigra) i Sterna hirundo (obična čigra).
Fauna ptica je raspoređena po slijedećim biotopima: slobodnih vodenih površina, priobalnog područja, isušenih dijelova, nasipa, poplavnih livada, vrbovih šuma, šuma crne i bijele topole, hrasta lužnjaka, jasena i brijesta, obradivih površina i naselja.
Stanište slobodnih vodenih površina zauzima jezera ribnjaka, Stublaju i Maturu. Uslovi za gniježđenje većeg broja ptica nisu baš najpovoljniji. Tu se gnijezde: Chlidonias hybrida (bjelobrada čigra), Larus ridibundus (obični galeb) i  Sterna hirundo (obična čigra). U vrijeme gniježđenja ovdje se hrane ptice iz drugih staništa.
Stanište priobalnog područja je područje trske i rogoza, rubni dijelovi ribnjaka i uski pojasevi uz Maturu i Stublaju. Ovdje je zabilježeno 36 vrsta ptica.
Na staništu isušenih dijelova kompleksa zabilježeno je prisustvo 35 vrsta ptica. Ovdje se gnijezde slijedeće vrste: Anas plathyrhynchos (divlja patka), Aythia nyroca (njorka), Vanellus vanellus (vivak), Larus ridibundus (obični galeb) i druge.
Stanište poplavnih livada su mjesta gdje se voda kratko zadržava, obrasla livadskom vegetacijom. Registrovana je 31 vrsta ptica. Ovdje se gnijezde: Anas querquedula (krža), Coturnix coturnix (prepelica), Vanellus vanellus (vivak), Alauda arvensis (poljska ševa) i dr.
U staništu vrbovih šuma zabilježeno je 50, a u staništu šuma bijele i crne topole 66 vrsta ptica. U staništu hrasta lužnjaka registrovano je 50, a šuma jasena i brijesta 32 vrste ptica.
www.bardaca.cOva prirodna močvara predstavlja i značajno stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta, uključujući i endemične vrste, i poznata je stanica migratornih ptica. Na močvarno-barskom području Bardače registrovano je 178 vrsta ptica (od kojih dvije vrste globalno ugroženih vrsta ptica, dok se neke vrste gnijezde samo na ovom lokalitetu).O značaju i brojnosti ptičijih vrsta koje ovdje obitavaju, svjedoči i činjenica da je 2. februara ove godine, na svjetski dan močvara, Bardača proglašena Ramsarskim mjestom, odnosno Bardača je uvrštena na listu močvarnih područja od medjunarodnog značaja („List of Wetlands of International Importance“). Time je Bosna i Hercegovina dobila drugo Ramsarsko mjesto, a prvo u Republici Srpskoj.
bardaca_4Ova prirodna močvara predstavlja i značajno stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta, uključujući i endemične vrste, i poznata je stanica migratornih ptica. Na močvarno-barskom području Bardače registrovano je 178 vrsta ptica (od kojih dvije vrste globalno ugroženih vrsta ptica, dok se neke vrste gnijezde samo na ovom lokalitetu). O značaju i brojnosti ptičijih vrsta koje ovdje obitavaju, svjedoči i činjenica da je 2. februara ove godine, na svjetski dan močvara, Bardača proglašena
Štampa

UPOZORENJE GLAVNOG FEDERALNOG LOVNOG INSPEKTORA

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

upozorenje
Nadzirući rad lovačkih udruga, Glavni federalni lovni inspektor, Muhamed Hodžić, uočio je brojne propuste i, na temelju toga, oglasio se sljedećim
UPOZORENJEM:
Glavni federalni lovni inspektor, po službenoj dužnosti, upozorava na dosljednu primjenu Zakona o lovstvu vezano za članak 13. Pravilnika o uvjetima gospodarenja lovištem, koji glasi:
Stavak 4.
„Na zbornom mjestu, pratilac odnosno vođa grupe lovaca, dužan je u dozvolu za lov unijeti imena lovaca koji sudjeluju u lovu i provjeriti ispravnost oružja (upisati broj puške koju je pregledao), lovnu kartu, člansku iskaznicu, oružni list, dokumente za pse (naziv pregledanog dokumenta, markicu psa ili čip)“.
Stavak 5.
„Obvezan je upoznati lovce s vrstom divljači koja se lovi i načinom lova, vremenom završetka lova i mjerama sigurnosti kojih se lovci moraju pridržavati“.
(Pismeni dokaz da se tako postupilo odnosno priložena karta o rasporedu lovaca i popis mjera sigurnosti koje su toga dana priopćene prisutnim lovcima).
Stavak 6.
„U lovištu, članovi udruga mogu loviti lovostajem zaštićenu 'sitnu' divljač samo nedjeljom i državnim praznikom, a divlje patke i divlje guske i radnim danom koji odredi Upravni odbor korisnika lovišta“.
Kako nepridržavanje navedenih zakonskih odredbi od strane pojedinih korisnika lovišta ima za posljedicu stradavanja u lovištu te uporabu pasa koji čine štete divljači, Glavni federalni lovni inspektor UPOZORAVA korisnike lovišta na striktnu primjenu tih zakonskih odredbi.
Obrazloženje:
Tijekom redovitoga inspekcijskog nadzora, federalni lovni inspektor je kod većeg broja kontroliranih lovačkih organizacija utvrdio da se lovi u nelovne dane, da se u izvješću o lovu ne nalaze dokazi o pregledu naoružanja, provedenim sigurnosnim mjerama u tijeku organizacije lova, pregledu dokumentacije za pse koji su toga dana sudjelovali u lovu i slično.
Nadzirući rad lovačkih udruga, Glavni federalni lovni inspektor, Muhamed Hodžić, uočio je brojne propuste i, na temelju toga, oglasio se sljedećim 
UPOZORENJEM: Glavni federalni lovni inspektor, po službenoj dužnosti, upozorava na dosljednu primjenu Zakona o lovstvu vezano za članak 13. Pravilnika o uvjetima gospodarenja lovištem, koji glasi:
Štampa

NASTAVAK EDUKACIJE LOVNOG MENANDŽMENTA U LOVAČKIM ORGANIZACIJAMA ČLANICAMA SLOuBiH

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

Savez lovačkih organizacija u BiH 03. decembra 2011. godine organizira drugi dio STRUČNIH SEMINARA lovačkim organizacijama za  predsjednike i Stručna lica - lovovođe.
Seminar će se održati u hotelu „Park“ – Vogošća, Gornja Jošanica II br.1.
PROGRAM SEMINARA
10,00 - 10,30 sati - Okupljanje i evidentiranje učesnika;
10,30 - 10,40 sati - Uvodno obraćanje Predsjednika SLOuBiH o relizaciju usvojenih skupštinskih odluka i zakljačuka Saveza;
10,40 - 13,00 sati - Predavanja:
-          Organizacija i izvršenje lova za inostrane lovce;
-          Izrada godišnjih planova gospodarenja lovištem, sa posebnim osvrtom na polazne osnove proljetnog prebrojavanja divljači i vrednovanja lovišta;
13,00 - 13,30 sati - Ručak
13,30 - 14,30 sati - Diskusije, prijedlozi i zaključci;
PREDAVAČI:
Profesori Univerziteta u Sarajevu i članovi Stručnog savjeta za lovstvo u Savezu.
slobihSavez lovačkih organizacija u BiH 03. decembra 2011. godine organizira drugi dio STRUČNIH SEMINARA lovačkim organizacijama za  predsjednike i Stručna lica - lovovođe. Seminar će se održati u hotelu „Park“ – Vogošća, Gornja Jošanica II br.1.
PROGRAM SEMINARA POGLEDAJTE U NASTVKU TEKSTA

Marketing 1

 

Google AdSense Module

 Ads