Štampa

OBAVJEŠTENJE LO ČLANICAMA SLOuBiH - EVIDENTIRANJE I OCJENJIVANJE LOVAČKIH TROFEJA

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

slobihSvim svojim članicama, SLOuBiH, ponovo ukazuje na obavezu ocjene i evidentiranja svih lovačkih trofeja u skladu sa odredbama člana 64. Zakona o lovstvu (Službene novine Federacije BiH broj 4/06) i člana 4. Pravilnika o obrascu, sadržaju, načinu i postupku izdavanja potvrda i trofejnog lista za trofej odstrijeljene divljači (Službene novine Federacije BiH broj 63/08), uz napomenu da je potrebno Savezu, čim prije, dostaviti fotokopije svih trofejnih listova za trofeje divljači odstrijeljene od 1997.godine do danas, a čiji ukupan zbir poena nosi

Štampa

UBIO DIVLJU SVINJU U KRIVOLOVU

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

VeparNakon što je uhvaćen u nezakonitom lovu u kojem je vojničkom puškom M-48 u Pobrđanima kod Bosanske Dubice odstrijelio divlju svinju, policija je od krivolovca Dragoljuba Ćorića (28) iz Bosanske Dubice oduzela pušku, ali i ulov koji je predala lovačkom društvu "Jelen" iz Bosanske Dubice. Ćorić koji je odranije, navodno, poznat po krivolovu, tereti se za nezakonit lov i krivično djelo nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja i eksplozivnih materija. Lovački savez RS ovu godinu je inače proglasio kao godinu borbe protiv krivolova. dnevni avaz.
Štampa

PRVENSTVO ČLANICA LSHZHB U GAĐANJU GLINENIH GOLUBOVA

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

Na streljani Vaganj, u blizini Kreševa, 6. kolovoza 2011. svoje je umijeće u gađanju glinenih golubova pokazalo četrdeset pet strijelaca, odnosno dvanaest ekipa. U ekipnoj konkurenciji, najbolji su bili strijelci LD „Mosor“ iz Širokog Brijega, a Zoran Mandić, član toga lovačkog društva, bio je najbolji u pojedinačnoj konkurenciji.
Na ovom su prvenstvu sudjelovali strijelci iz sljedećih lovačkih udruga: LU „Sava“ Orašje, LU „Kuna“ Domaljevac, LD „Fazan“ Odžak, LD „Lještarka“ Kiseljak, LO „Vitez“ Vitez, LD „Tetrijeb“ Kreševo, LD „Zec“ Busovača, LD „Tetrijeb“ Kupres, LD „Mosor“ Široki Brijeg, LD „Jarebica“ Mostar, LD „Galeb“ Čapljina i LU „Jadran“ Neum.
Domaćin natjecanja bilo je LD „Tetrijeb“ iz Kreševa, vodeće društvo u ovom dijelu Središnje Bosne po tradiciji i aktivnostima vezanim za lovno streljaštvo.
Prije početka natjecanja, upriličen je svečani dio, u kojem se nazočnima prvi obratio Mladen Malenica, predsjednik LD „Tetrijeb“ iz Kreševa. U ime organizatora natjecanja, Lovačkog saveza Herceg Bosne, okupljenima se obratio Ivica Lučić, tajnik Saveza, a čast da otvori natjecanje pripala je Mati Barišiću, načelniku Općine Kreševo.
U poprilično uzbudljivoj i neizvjesnoj borbi, u momčadskoj konkurenciji prvo su mjesto, sa 73 pogotka, osvojili strijelci LD „Mosor“ iz Širokog Brijega (Slavenko Lasić, Tomislav Mandić i Zoran Mandić). LU „Sava“ iz Orašja (Marinko Dominković, Marijan Marošević, Martin Nedić i Nadir Nišlić) bila je druga, sa 64 „goluba“, a treće su mjesto, također sa 64 „goluba“, osvojili strijelci LD „Galeba“ iz Čapljine (Danijel Pendić, Anđel Dragičević, Ilija Prskalo i Zdenko Bakalar).
Za pojedinačni plasman, u završnu seriju plasirali su se Zoran Mandić (28), Anđel Dragičević (25), Tomislav Mandić (25), Željko Pejić (24), Nadir Nišlić (23) i Danijel Pendić (23). Uz veliku pozornost i navijanje gledatelja za svoje favorite, Zoran Mandić nije dopustio iznenađenje i osvojio je prvo mjesto (41), drugi je bio Tomislav Mandić (37), a za treće mjesto raspucavali su Anđel Dragičević (36) i Željko Pejić (36). Pejićev promašaj bio je povod za još jedno veliko slavlje čapljinskih strijelaca.
Već petu godinu zaredom ovo se prvenstvo održava na novoizgrađenim streljanama (ova u blizini Kreševa nalazi se u prekrasnom okruženju crnogorične šume, na visini od 1030 metara i vrlo je funkcionalna), što je i bio plan Lovačkog saveza Herceg Bosne u pogledu razvoja lovnog streljaštva. Odziv strijelaca na prvenstvo u Kreševu pokazuje da raste zanimanje za lovno streljaštvo i s pravom se može očekivati da dogodine, početkom kolovoza, u Čapljini bude još više strijelaca i onih koji će uživati u njihovu umijeću gađanja glinenih golubova.
kresevo1Na streljani Vaganj, u blizini Kreševa, 6. kolovoza 2011. svoje je umijeće u gađanju glinenih golubova pokazalo četrdeset pet strijelaca, odnosno dvanaest ekipa. U ekipnoj konkurenciji, najbolji su bili strijelci LD „Mosor“ iz Širokog Brijega, a Zoran Mandić, član toga lovačkog društva, bio je najbolji u pojedinačnoj konkurenciji.  Na ovom su prvenstvu sudjelovali strijelci iz sljedećih lovačkih udruga: LU „Sava“ Orašje, LU „Kuna“ Domaljevac, LD „Fazan“ Odžak,
Štampa

USPJEŠNO ZAVRŠEN SEMINAR ZA PREDSJEDNIKE I SEKRETARE U LOVAČKIM ORGANIZACIJAMA ČLANICAMA SLOuBiH

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

 

Uz učešće 75 predsjednika i sekretara iz 48 lovačkih organizacija, u hotelu „Park“ u Vogošći uspješno je proveden Seminar za predsjednike i sekretare lovačkih organizacija, jednih, kako je ovdje istaknuto od glavnih nosilaca lovnog menadžmenta.
Okupljanjem učesnika, te pozdravnim riječima dobrodošlice predsjednika SLOuBiH Salema Alihodžića, radni dio seminara počeo je u 10.30 sati prema programu i satnici seminara, uz predstavljanje predavača i tema:
• Prof. Dr. Avdo Sofradžija; „ Lovac i lovstvo u BiH 15 godina nakon rata“.
• Prof. Dr. Mersudin Avdibegović; „Međunarodni CITES propisi i obaveze lovačkih organizacija u njihovoj provedbi“.
• Dipl.Ecc. Muhamed Žunić; „Uloga i zadaci menadžmenta u lovstvu“
• Dipl. Ing. Šum Salema Alihodžić i Dipl. ing. šum. Kemal Starogorčić zajednička tema “Utvrđivanja vrijednosti lovišta po zakonom propisanim kriterijima“.
Nakon što su predavači veoma uspješnom prezentacijom obradili svoje teme, učesnicima Seminara je data mogućnost da od predavača dobiju odgovore i pojašnjena na određena pitanja.
Pojedini učesnici su pored pitanja koja se odnose na tematski dio predavanja, tražili odgovore i na pitanja koja se direktno odnose na problematiku koja opterećuje uspješno gazdovanje i upravljanje lovištem u sadašnjem trenutku.
Na kraju imenovanjem komisije za zaključke, upriličena je dodjela uvjerenja o odslušanom Seminaru za sve učesnike, čime je uspješno je okončan prvi dio edukativnog Programa organizovan za lovni menadžment, dok će drugi dio edukacija biti organizovan u skladu sa zahtjevima i potrebama lovnog menadžmenta lovačkih organizacija iskazanim u anketnom listiću u kojem su učesnici predložili oblasti i teme kao prioritetne u realizaciji Programa osposobljavanja lovačkog kadra.
Uz jedinstveno izraženo žaljenje svih učesnika što F/MPVŠ nije razumjelo dostavljeni Projekt edukacije koji nije podržan i što se niko od predstavnika Ministarstva nije odazvao Seminaru.
Na kraju se predlaži i usvajaju slijedeći zaključci:
• Prof. Dr. Avdo Sofradžija;
Nakon uvoda u problem istaknuto je:
1. Organizacija lovstva u BiH u odnosu na predratni period je znatno izmijenjena. Postoje dva zakona o lovstvu i četiri lovačka saveza i ovakva organizaciona struktura ne postoji niti u jednoj državi, koja ne može garantovati perspektive evropskog lovstva. To se mora promijeniti ukoliko se želi slijediti evropski put u ovoj oblasti.
Ovo se posebno odnosi na zakonsku regulativu u Federaciji BiH. Ukoliko se usporedi sadašnje stanje u odnosu na predratno stanje organizacije lovstva u BiH očigledan je nazadak.
Što se tiče Zakona o lovstvu F/BiH može se konstatovati da u mnogim odrednicama i elementima ne održava stvarne i neophodne potrebe evropskog lovca i zbog toga su nužne promjene određenih odredbi Zakona o lovstvu F/BiH.
2. Autor ističe da je organizacija lovačkih društava usaglašena u osnovi sa Zakonom u lovstvu, ali u mnogim elementima provođenje je limitirano tim zakonom.
3. Posebna pažnja bila je usmjerena na organizaciju lovačkih društva rukovodstva tj. menadžmenta, istaknuvši da rukovođenje u lovačkim društvima u mnogim slučajevima ne vrše najbolji, najmoralniji i najkompetentniji lovci, što neminovno ima negativne posljedice po rad lovačkog društva.
Zato je potrebno ubuduće insistirati i voditi računa o moralnom i etičkom dignitetu rukovodstva. Praksa je pokazala da tamo gdje menadžment čine ozbiljni moralni lovci lovačko društvo funkcionira u najboljem redu.
4. Što se tiče samih lovaca, autor je naglasio da njihova struktura održava stanje lokalne zajednice, pri čemu smatra da je važno još više poraditi na njihovom individualnom educiranju, bez čega nema napretka u lovstvu.
5. Autor je konstatovao da aktualno vođenje Saveza lovačkih organizacija u BiH je učinilo znatan napredak u odnosu na prethodni period, osobito kada je u pitanju program edukacije lovačkog kadra što treba pozdraviti i nastaviti i u narednom periodu.
• Prof. Dr. Mersudin Avdibegović;
- Savez lovačkih organizacija u BiH provodi aktivnosti i vrši pripreme za provođenje CITES – KONVENCIJE,
- Potrebno je stalno vršiti pritisak na državne institucije (Ministarsko vijeće BiH i dr. nadležne organe ) za potpunu provedbu CITES-a koji se odnosi na lovstvo;
• Dipl.Ecc. Muhamed Žunić;
- Potrebno je još više učvršćujemo i povezujemo cjelokupnu organizacionu strukturu lovačkih organizacija, od LD do SLOuBiH,
- Kontinuirano dograđujemo i prilagođavamo normativno ustrojstvo lovačkih organizacija i posebno ustrajavamo na“izgradnji“ LOVNOG MENANDŽMENTA na nivou „krovne organizacije“ tj. Saveza,
- Obezbjeđujemo efikasnu informativnu djelatnost u okviru naše organizacione strukture kakvom se moraju postizati širi ciljevi a posebno oni koje definiramo kao „opšta edukacija lovačke populacije“,
- Da provodim programska opredjeljenja u smislu stalne stručne izobrazbe kadrova u lovačkim organizacijama koji nose (ili će to činiti) teret LOVNOG MENADŽMENTA.
• Dipl. Ing. Šum Salema Alihodžić i Dipl. ing. šum. Kemal Starogorčić
- Savez će preko svojih članica obezbjediti sve potrebne podatke vezane za lovište, kako bi spremno dočekali postupak dodjele lovišta na upravljanje,
- Savez će preko Stručnog savjeta za lovstvo izvršiti pripreme za davanje stručnog mišljenja u postupku dodjele lovišta na gospodarenje u skladu sa Članom 2. Tač15 . Pravilnika o gospodarenju lovištem („Sl.novine F/BiH br.63/06).
- U postupku dodjele lovišta na gospodarenje potrebno je obavezno pribaviti Mišljenje Saveza lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini,
- Utvrđivanje vrijednosti lovišta neophodno je raditi na osnovu jedinstvene metodologije, u skladu sa Cjenovnikom odstrjela i korištenja divljači i drugih usluga u lovištu (“Službene novine Federacije BiH” broj: 12/09) na jedinstven način za sve članice Saveza,
- Vrijednost lovno - uzgojnih i lovno - tehničkih objekata u lovištima potrebno je knjižiti i voditi u skladu sa Zakonom o knjigovodstvu i računovodstUz učešće 75 predsjednika i sekretara iz 48 lovačkih organizacija, u hotelu „Park“ u Vogošći uspješno je proveden Seminar za predsjednike i sekretare lovačkih organizacija, jednih, kako je ovdje istaknuto od glavnih nosilaca lovnog menadžmenta.Okupljanjem učesnika, te pozdravnim riječima dobrodošlice predsjednika SLOuBiH Salema Alihodžića, radni dio seminara počeo je u 10.30 sati prema programu i satnici seminara, uz predstavljanje predavača i tema:• Prof. Dr. Avdo Sofradžija; „ Lovac i lovstvo u BiH 15 godina nakon rata“.• Prof. Dr. Mersudin Avdibegović; „Međunarodni CITES propisi i obaveze lovačkih organizacija u njihovoj provedbi“.• Dipl.Ecc. Muhamed Žunić; „Uloga i zadaci menadžmenta u lovstvu“• Dipl. Ing. Šum Salema Alihodžić i Dipl. ing. šum. Kemal Starogorčić zajednička tema “Utvrđivanja vrijednosti lovišta po zakonom propisanim kriterijima“.
seminar2.1Uz učešće 75 predsjednika i sekretara iz 48 lovačkih organizacija, u hotelu „Park“ u Vogošći uspješno je proveden Seminar za predsjednike i sekretare lovačkih organizacija, jednih, kako je ovdje istaknuto od glavnih nosilaca lovnog menadžmenta.
Okupljanjem učesnika, te pozdravnim riječima dobrodošlice predsjednika SLOuBiH Salema Alihodžića, radni dio seminara počeo je
Štampa

POZIV ZA SUDJELOVANJE NA STRUČNOM SEMINARU - SVIH PREDSJEDNIKA I SEKRETARA LOVAČKIH ORGANIZACIJA

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

Savez lovačkih organizacija u BiH 10. septembra 2011. godine organizira prvi dio STRUČNIH SEMINARA lovnog menadžmenta u lovačkim organizacijama: za predsjednike i sekretare.
Seminar će se održati u hotelu „Park“ – Vogošća, Gornja Jošanica II br.1.
PROGRAM SEMINARA
10,00 - 10,30 sati - Okupljanje i evidentiranje učesnika;
10,30 - 10,40 sati - Obraćanje Predsjednika SLOuBiH i upoznavanje sa dnevnim redom
Seminara;
10,40 - 14,00 sati - Predavanja;
14,00 - 14,30 sati - Ručak
14,30 - 15,30 sati - Predavanja, diskusije, prijedlozi i zaključci;
15,30 –16,00 sati - Dodjela uvjerenja o odslušanom seminaru;
PREDAVAČI:
- Prof. Dr. Avdo Sofradžija;
- Prof. Dr. Mersud Avdibegović;
- Dipl.Ecc. Muhamed Žunić;
- Dipl. ing. šum. Salem Alihodžić;
- Dipl. ing. šum. Kemal Starogorčić
Molimo da svoje učešće potvrdite najkasnije do 07.09.2011.godine.
Troškovi dolaska na Seminar padaju na teret lovačke organizacije, a ostali organizacioni troškovi padaju na teret Saveza.
Za sva dodatna pitanja molimo da nas kontaktirate na telefone: kancelarija Saveza             033/442-019      , Fax/ 668-209,
S poštovanjem, PREDSJEDNIK SLOuBiH
Salem Alihodžić, dipl. ing. šum.
slobihSavez lovačkih organizacija u BiH 10. septembra 2011. godine organizira prvi dio STRUČNIH SEMINARA lovnog menadžmenta u lovačkim organizacijama: za predsjednike i sekretare. Seminar će se održati u hotelu „Park“ – Vogošća, Gornja Jošanica II br.1. 
PROGRAM SEMINARA 
10,00 - 10,30 sati - Okupljanje i evidentiranje učesnika;
10,30 - 10,40 sati - Obraćanje Predsjednika SLOuBiH i upoznavanje sa dnevnim redom Seminara;
10,40 - 14,00 sati - Predavanja;

Marketing 1

 

Google AdSense Module

 Ads