Štampa

SREBRENIČKI LOVCI USTRIJELILI VUKA

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

sreblovciČlanovi Lovačkog društva "Javor" iz Srebrenice Predrag Barjaktarević, Slavko Janjuš, Radmilo Aleksić i Goran Nikolić a kako piše sarajevo-x , jutros su ustrijelili vuka teškog više od 50 kilograma. "Na molbu mještana planinskog sela Podravanje, kojima vukovi pričinjavaju stalne štete i uništavaju stoku, izašli smo u lovište i naišli na vukove i odstrijeli najvećeg dok su dva manja pobjegla", rekao je Predrag Barjaktarević, iskusni lovac koji je odstrijelio predatora. Lovci kažu da se prema dlaci, velični i zubima, procjenjuju da se
Štampa

JOŠ JEDAN ULTIMATUIM FEDERALNOG LOVNOG INSPEKTORA

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

Ovaj članak nastao je kao reakcija jedne od lovačkih
udruga na dopis Federalne Uprave za inspekcijske poslove broj 13-26-00001/2011-1306P od 28. 4. 2011. godine. U
potpisu dopisa je Glavni federalni inspektor za šumarstvo i
lovstvo, Muhamed Hodžić, dipl. ing. šumarstva. U dopisu
inspektor upozorava županijska tijela uprave mjerodavna
za lovstvo, saveze lovačkih organizacija BiH i Tuzlanskog
kantona, Lovački savez Herceg Bosne i lovačke udruge na
području Federacije BiH na obveznost primjene članka 75.
Zakona o lovstvu (u daljnjem tekstu: Zakon).
Mjerodavni županijski ministri još su jedan ultimatum
lovnog inspektora o formiranju profesionalne lovočuvarske službe prihvatili „zdravo za gotovo“, te lovačke udruge
izvijestili da neće dati suglasnost na godišnji plan gospodarenja udrugama koje nemaju profesionalno uposlene
lovočuvare. Zanimljivo je da se nitko od mjerodavnih nije
oglasio i kvalitetno reagirao na ovu upozorbu. A razloga je
bilo. Evo zašto.
U prvom odlomku inspektor je naveo da županijska ministarstva izdaju suglasnosti na godišnje planove gospodarenja lovačkim udrugama koja nemaju lovočuvarsku službu
organiziranu sukladno članku 75. Zakona. No lovočuvarska
služba treba biti sadržana i u lovnogospodarskoj osnovi,
sukladno članku 47. Zakona. Također, sukladno članku 45.
stavak 4., „Lovnogospodarsku osnovu korisnik lovišta dužan
je donijeti u roku od jedne godine od dana preuzimanja lovišta ...“. Stoga se i ovdje postavlja suštinsko pitanje, je li starija
kokoš ili jaje. Odnosno, treba li se prvo formirati profesionalna lovočuvarska služba, pa da se udruzi dodijeli lovište, ili bi
pak trebalo biti obrnuto? Nadalje se navode različita iskustva
tko se sve postavlja za lovočuvara, od lovočuvara volonteJoš jedan ultimatum
Federalnog lovnog inspektora
LO „Vitez“, Vitez: PROFESIONALNA LOVOČUVARSKA SLUŽBA
Ivica Drmić
ra kojima se isplaćuju dnevnice kao
naknada za rad (kakvi su to volonteri,
ako im se plaća naknada?), članova
upravnih odbora, predsjednika, tajnika i glavnih lovnika. Moram reći, detaljno sam proučio Zakon o lovstvu
i ostale podzakonske propise, kao i
normativne akte matične udruge,
te da osim strogih uvjeta iz članka
75. Zakona, nema ograničenja. U
mojoj udruzi eksplicitno stoji samo
da lovac koji se nalazi u Nadzornom
odboru ne može obnašati nikakvu
drugu dužnost, pa prema tome niti
lovočuvara. Nakon toga inspektor
iznosi pretpostavku da su se naprijed pobrojeni dužnosnici prihvatili i
lovočuvarskog posla da svednevice
naoružani ulaze u lovište, a da se pri
tome dogodi i krivolov. Iz navedenog se dopisa može posredno zaključiti da inspektor sumnja u iskrene i poštene namjere svih lovaca.
Osobno držim da je većina ljudi na
dužnostima u lovačkim udrugama
časna i poštena, inače vjerojatno ne
bi bili ni izabrani. Pa ako se sumnja u
čelne ljude u udrugama, a oni bi trebali biti uzor, logično je da se sumnja
u sve lovce. Pri tomu ne isključujem
mogućnost da netko od njih i zlouporabi položaj, no za počinjeni prekršaj će odgovarati, kako stegovno,
tako i prekršajno, sukladno stupnju
počinjenog prijestupa. Pri tomu bi
se sigurno kao otežavajuća okolnost
uzela činjenica da se dotična osoba
pri počinjenju prijestupa nalazila na
značajnoj dužnosti.
U drugom odlomku inspektor
upozorava na najgore stanje u nekadašnjim posebnim lovištima „Koprivnica“ Bugojno, „Hutovo blato“
Čapljina i „Kruščica“ u Vitezu, koja su
„prepuštena potpunom uništenju“.
Ovakva priča inspektora, plasirana
u odgovarajućem trenutku, ponovno navodi na potrebu formiranja
dvaju posebnih lovišta na područ-
ju Središnje Bosne, tj. „Koprivnice“ i
„Kruščice“, premda je na području
jedne županije planirano jedno
posebno lovište. Ako se zna da posebna lovišta predlaže Vlada FBiH
(na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva), te da slijedi formiranje
i rad novog Povjerenstva za definiranje lovišta na području Središnje
Bosne (od prijedloga prethodnog
Povjerenstva se odustalo), za lovce
je to znak da se još dugo neće definirati lovišta sa svojim granicama.
Ovo ima za posljedicu da će sadaš-
nje stanje još dugo potrajati, tj. sve
dok se točno ne znadne tko čime
gospodari i za što je tko odgovoran.
A lovni inspektor u ovom slučaju započinje sa sljedećom petljom spirale, kojoj izgleda nema kraja.
U trećem odlomku inspektor
upozorava na članak 75. zakona.
Naglašava da lovočuvarsku službu
vrše lovočuvari kao službena lica
zaposlena u lovištu. Dalje se poziva
na dio članka 39. istog zakona u kojem stoji „da je korisnik lovišta dužan
obezbijediti sredstva za finansiranje
lovočuvarske službe.“ Inspektor kaže
da „lovočuvari mogu biti zaposleni u
lovištu na period za koji je korisnik
lovišta dobio lovište na korištenje.“
Na kraju inspektor upozorava na
primjenu članka 82. zakona, stavak
16., tj. na novčanu kaznu za prekršaj
koji pravna osoba (u ovom slučaju
lovačka udruga) čini ako ne osigura
lovočuvarsku službu sukladno članku 75. zakona „... u iznosu 10.000-
15.000 KM ...“. Previd koji je napravljen je da je rečenica iz članka 39.
izvađena iz konteksta, te da se treba
promatrati cijeli stavak članka 39.
koji glasi: „Ako se lovište daje pod
koncesiju, ugovor o koncesiji mora
obvezno sadržavati sve elemente iz
članka 29. Zakona o koncesijama, ali
također mora sadržavati: naziv lovišta, podatke o sudskoj registraciji
korisnika lovišta, vrijeme na koje se
daje lovište na gospodarenje, granice lovišta, procjenu brojnog stanja
divljači, uvjete kojih se korisnik lovišta mora pridržavati, mjere koje je
korisnik lovišta dužan poduzeti u cilju promicanja lovišta, mjere zaštite
divljači, uvjete organiziranja i financiranja lovočuvarske službe, odredbe o provedbi lovnogospodarske
osnove, visinu i način plaćanja naknade, kao i uvjete za raskidanje
ugovora.“ A tko bi bio lud da napusti
stalni posao, da ispunjava vrlo zahtjevne zakonske uvjete propisane
člankom 75. Zakona i zaposli se kao
lovočuvar na vrijeme od godinu
dana (što bi bio slučaj s udrugama
koje su lovište dobile na privremeno korištenje na godinu dana). U
članku 82. stavak 16. krivo je citirana
visina novčane kazne, jer u zakonu
stoji kazna od 5000 do 20.000 KM,
što držim da je nastalo kao rezultat
primjene „nove znanstvene metode
– CPS metode“ (Copy, Paste, Save),
te i nije neka velika greška.
Na kraju, dao bih osobni stav o
pitanju lovočuvarske službe. Apsolutno sam za lovočuvara kao profesionalnu osobu zaposlenu u lovištu.
Lovočuvara smatram djelatnikom za
provedbu lovnogospodarske osnove. U slučaju da je lovočuvar plaćen
za posao koji obnaša, znala bi se i
odgovornost za propuste u radu, a
udruga bi imala pouzdanije podatke
o stanju u lovištu. No, poznavanjem financijske strane većine udruga, držim da će većina imati problema u financiranju lovočuvarske službe.
Osim plaće, treba platiti doprinose, naknade za topli obrok, gorivo,
mobitel, kupiti mu odoru i obuću, fotoaparat, kameru, sredstva za dnevno i noćno motrenje, terenski automobil i još
mnogo toga, a nimalo jeftino. Rješenje može biti značajnije
povećanje članskog doprinosa, pri čemu se preuzima rizik
smanjenja brojnosti. Drugo rješenje je, u okviru odobrenog
odstrjela, povećati broj odstrjela na komercijalnoj osnovi, uz
plaćanje usluga po punim, tržišnim cijenama. Treće rješenje
je kombiniranje povećanja članskog doprinosa i povećanje broja odstrjela na komercijalnoj osnovi (u manjoj mjeri
nego kod prva dva rješenja). No za drugo i treće rješenje potrebno je vrijeme, odnosno više godina planskog i strpljivog
rada, ozbiljnijih ulaganja u lovište, popravljanje uvjeta za život u lovištu. U konačnici to bi dovelo do povećanja brojnosti divljači i poboljšanja njezine kvalitete (uključno i trofejne
vrijednosti). Lovišta bi postala samoodrživa, a osigurala bi se
i trajnost gospodarenja lovištem.
Jedno je sigurno: lovačke udruge ne smiju riješiti nedostatak financijskih sredstava za profesionalnu lovočuvarsku službe fuzioniranjem više udruga na jednom području.
Time bi se konačno realizirao projekt „Jedna općina jedno
lovište jedno lovačko društvo“. Možda je to krajnji, skriveni
cilj ovog ultimatuma.
KartaOvaj članak nastao je kao reakcija jedne od lovačkih udruga na dopis Federalne Uprave za inspekcijske poslove broj 13-26-00001/2011-1306P od 28. 4. 2011. godine. U potpisu dopisa je Glavni federalni inspektor za šumarstvo i lovstvo, Muhamed Hodžić, dipl. ing. šumarstva. U dopisu inspektor upozorava županijska tijela uprave mjerodavna za lovstvo, saveze lovačkih organizacija BiH i Tuzlanskog kantona, Lovački savez Herceg Bosne i lovačke udruge na području Federacije BiH na obveznost primjene članka 75. Zakona
Štampa

ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA LOVAČKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

hzhblogoRedovita, izvještajna Skupština Lovačkog saveza Herceg Bosne održana je u Mostaru 25. juna - lipnja 2011. godine. Od 77 zastupnika iz 43 članice Saveza, Skupštini ih je nazočilo 60, iz 37 članica. Raspravljalo se, uglavnom, o (ne)provedbi Zakona o lovstvu FBiH i problemima lovačkih udruga i njihova članstva. Sva su izvješća jednoglasno usvojena. U raspravi koja je uslijedila nakon Izvješća o radu Saveza u 2010. godini, koje je podnio njegov predsjednik Ilija Vrljić, zastupnici su najviše vremena posvetili lovištima i godišnjim planovima gospodarenja lovištima u smislu provedbe
Štampa

"JELENKO" IZ BUTROVIĆ POLJA

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

1
Lovcu Ademu Habibiji iz Butrović Polja kod Konjica dogodilo se nešto što će vjerovatno pamtiti cijelog svog života. Naime, 1. juna ove godine otišao je u svoj gater za divlje svinje da bi napojio i nahranio životinje i nesluteći šta će se desiti. Nedugo nakon njegovog dolaska začuo je ispod gatera lavež pasa i neke čudne krikove koji su dali naslutiti da su psi lutalice uhvatili neku životinju. Brzo je potrčao da vidi šta se dešava i nakon par minuta prizor koji je vidio zaprepastio ga je. Psi lutalice uhvatili
Štampa

DELEGACIJA SLOuBiH NA ZASJEDANJU CIC KOORDINACIJSKOG FORUMA U BRATISLAVI

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

Lovački Savez Republike Slovačke, bio je domaćin 12. sjednice CIC koordinacijskog Foruma za Srednju i Istočnu Evropu.
Sjednica je održana u Bratislavi od 13 do 15.06.2011. godine, uz učešće 13 zemalja.
U delegaciji Saveza lovačkih organizacija u BiH bili su:
- Salem Alihodžić, predsjednik SLOuBiH i
- Kenan Voloder, sekretar SLOuBiH
Rad CIC koordinacijskog Foruma odvijao se pod predsjedavanjem Tonij Vrščaja-Slovenija i njegovog zamjenika Imrich Šube-Slovačka.
U radu CIC koordinacije Formu aktivno su učestvovali i predsjednik CIC-a Bernard Loze, Diter Schram raniji predsjednik CIC-a Angels Midleton direktor FACE.
Nakon pozdravnih riječi i evidentiranja prisutnih delegacija pristupilo se podnošenju referata na temu:
„Upravljanje vukom u zemljama srednje i istočne Evrope“
Prezentaciju stanja i populacije vuka u BiH, koju je podnio Salem Alihodžić, bila je veoma iscrpna, obzirom da su dati brojčani pokazatelji populacije vuka i njegove rasprostranjenosti u BiH, uz kartografski prikaz staništa vuka u BiH. Ujedno su dati podaci o broju odstreljenih jedinki vuka u lovnoj godini, te su dati prijedlozi daljnjih mjera u gazdovanju sa vukom s ciljem očuvanja njegove populacije u BiH. Osnovni ciljevi su da postoji jedinstveni plan na nivou BiH za održivo gospodarenje vukom,kao i potpuno usaglašavanje propisa u BiH sa Evropskim i međunarodnim propisima.
Prihvatanjem rezolucije CIC foruma bio je završen radni dio Koordinacije, a nastavak razgovora bio je posvećen izmjenama Pravilnika poentiranja i ocjene lovačkih trofeja.
Prijedlog izmjena dosadašnjeg načina ocjenjivanja trofeja kod mnogih delegacija izazvao je dosta polemika, nedoumica i diskusija, obzirom da se ocjene trofeja po važećim CIC formulama ocjenjuju još od 1932.godine. te je dogovoreno da će se ovo pitanje rješavati naknadno, uz uvažavanje stavova i saglasnosti članica CIC-a.
Delegacija Saveza je na kraju boravka u Bratislavi postigla dogovor
cic_slovackaLovački Savez Republike Slovačke, bio je domaćin 12. sjednice CIC koordinacijskog Foruma za Srednju i Istočnu Evropu.Sjednica je održana u Bratislavi od 13 do 15.06.2011. godine, uz učešće 13 zemalja.U delegaciji Saveza lovačkih organizacija u BiH bili su:- Salem Alihodžić, predsjednik SLOuBiH i- Kenan Voloder, sekretar SLOuBiHRad CIC koordinacijskog Foruma odvijao se pod predsjedavanjem Tonij Vrščaja-Slovenija i njegovog zamjenika Imrich Šube-Slovačka.U radu CIC koordinacije Formu aktivno su učestvovali i predsjednik CIC-a Bernard Loze, Diter Schram raniji

Marketing 1

 

Google AdSense Module

 Ads