Štampa

AKCIJA LOVACA IZ BOSANSKE KRUPE NA PREHRANI DIVLJAČI

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

prihranakrupa7Lovci LD "Grmeč" iz Bosanske Krupe napravili su akciju prihrane divljači u svom Lovačkom Društvu. Prihranjivala se divlja svinja i srneća divljač. Lovci iz pomenutog LD, tačnije sekcije Pućenik , fotografisali su akciju svoje sekcije i poslali nam slike koje objavljujemo u ovom članku . Čast nam je da su pojedini lovci iz ove sekcije već duži

Štampa

APEL LOVAČKIM ORGANIZACIJAMA

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

Predsjednik Upravnog odbora Saveza lovačkih organizacija u BiH (SLOuBiH) dipl. inž. šum. Salem Alihodžić, uime Upravnog odbora i stručnih tijela Saveza, uputio je poseban apel lovačkim organizacijama da poduzmu vanredne aktivnosti u prehranjivanju divljači u područjima gdje su ugrožene visokim sniježnim nanosima i vremenskim nepogodama.
U apelu se kaže:
"Posljednjih dana na nekim područjima Bosne i Hercegovine došlo je do intezivnijih snježnih padavina, te je u nekim mjestima dubina snijega i preko jednog metra. U tako teškim uslovima i divljač se teško kreće i teško pronalazi hranu u prirodi.
Apelujemo na lovačka udruženja, posebno u mjestima gdje su lovišta izrazito brdska i planinska i gdje je pala veća količina snijega, da preduzmu dodatne mjere na dopunskoj ishrani divljači, iznošenjem hrane u lovišta (sijena, kukuruza, krompira, repice, jabuke i sl.), kako bi se pomoglo divljači.
Prevashodno bi bilo preporučljivo da se u takvim lovištima privremeno obustavi lov na divlje svinje kao i drugu divljač, o čemu bi odluke trebali donijeti nadležni organi društva, ukoliko općine nisu proglasile "vanredno stanje", čime je automatski zabranjen i lov dok je takvo stanje u toku.
Savez lovačkih organizacija u BiH je spreman pružiti svojim članicama svaku stručnu i drugu potrebnu pomoć u skladu sa svojim mogućnostima".
zimskaprehranaPredsjednik Upravnog odbora Saveza lovačkih organizacija u BiH (SLOuBiH) dipl. inž. šum. Salem Alihodžić, uime Upravnog odbora i stručnih tijela Saveza, uputio je poseban apel lovačkim organizacijama da poduzmu vanredne aktivnosti u prehranjivanju divljači u područjima gdje su ugrožene visokim sniježnim nanosima i vremenskim nepogodama.U apelu se kaže: 
"Posljednjih dana na nekim područjima Bosne i Hercegovine
Štampa

BIH-LOV AKCIJA "POKLANJAMO ŠTENCA" JE USPJEŠNO ZAVRŠENA

Autor Administrator. Posted in REPORTAŽE

Portal BiH Lov je prošle godine dogovorom svojih forumaša napravio akciju "Poklanjamo štenca". Uzgajivač rasnih lovačkih pasa Engleskih setera, gospodin Rade Ljubičič iz Gacka odlučio je da  pokloni štenca engleskog setera od 5 mjeseci , vakcinisano i sa svom potrebnom papirologijom. Nakon određenog perioda korisnik iz Mostara Samir  je ponudio idealne uslove za štenca i nije bilo nikakve prepreke da ne postane vlasnik šteneta. Dogovorili smo se da prilikom preuzimanja štenca napravimo i  jedno mini druženje u Gacku kod kolege Radeta. U četvrtak 19.01 krenula je mini expedicija od pet forumaša BiH-Lov na putovanje u Gacko kod našeg Radeta. Iz Sarajeva su zajedno krenuli Maid i Vlado, Dženo iz Jablanice a Samir i Adem su čekali u Mostaru. Jutarnja kafica u Mostaru kod Samira i krećemo put Gacka. Rade nas je dočekao u hotelu Metohija u Gacku gdje smo zajedno popili kaficu razmjenili lovačka iskustva, lovačke dogodovštine i dogovarali nova druženja. Na nagovor domaćina odlučimo da kušamo čuveni Gatački odrezak koji nas je potukao do nogu i preporuka svima koji posjećuju Gacko da svrate u Hotel "Metohija" i u ugodnom ambijentu kušaju ovaj Gatački specijalitet koji je vrhunskog ukusa. Nakon ručka krećemo put Radetovog ranča gdje se nalaze seteri. Rade se osim što je odlučio pokloniti petomjesečnog štenca pokazao velikm čovjekom dozvolivši Samiru da bira od troje štenadi koje će da uzme. U izboru je imao dvije ženke i jednog mužijaka. Samir se odlučio na jednu ženku koja je i našem moderatoru Maidu odmah upala u oko. Ime je dobila u Gacku i zove se Bena. Čitavo poslijepodne smo proveli u druženju sa Radetom i obilasku njegovog imanja. Susret koji će nam svima ostati u lijepom sjećanju i koji ćemo sigurno ponoviti u skorije vrijeme dali u Gacku ili na Zelengori u  jednom većem druženju forumaša znat će se uskoro.  Ovom prilikom se zahvaljujemo domaćinu na srdačnom dočeku i vremenu koje je odvojio za našu posjetu a koja je trajal čitav jedan dan. Svi smo bogatiji za jedno novo prijateljstvo, jedno veliko druženje i divno proveden dan. Kolega Rade nas je ugostio na takav način da je zaista teško naći prave riječi zahvalnosti.
Ovo je još jedna potvrda največe vrijednosti našeg portala, BiH-LOV.
benaPortal BiH Lov je prošle godine dogovorom svojih forumaša napravio akciju "Poklanjamo štenca". Uzgaivač rasnih lovačkih pasa Engleskih setera, gospodin Rade Ljubičič iz Gacka odlučio je da  pokloni štenca engleskog setera od 5 mjeseci , vakcinisanog i sa svom potrebnom papirologijom. Nakon određenog perioda član foruma iz Mostara, Samir  je
Štampa

UPRAVNI ODBOR SLO BIH U SANSKOM MOSTU

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

smostLovačka organizacija „Sana“ iz Sanskog Mosta, na čelu sa predsjednikom Društva Izom Alagićem,  bila je 23. i 24. decembra domaćin posljednje ovogodišnje proširene  sjednice  Upravnog odbora Saveza lovačkih organizacija u BiH, održane pod predsjedanjem Salema Alihodžića.

Uz članove UO-a  aktivno učešće u radu sjednice uzeo je i  Emdžad Galijašević, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i

Štampa

BARDAČA, JEDINSTVENI REZERVAT PRIRODE

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

 

Ova prirodna močvara predstavlja i značajno stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta, uključujući i endemične vrste, i poznata je stanica migratornih ptica. Na močvarno-barskom području Bardače registrovano je 178 vrsta ptica (od kojih dvije vrste globalno ugroženih vrsta ptica, dok se neke vrste gnijezde samo na ovom lokalitetu).
O značaju i brojnosti ptičijih vrsta koje ovdje obitavaju, svjedoči i činjenica da je 2. februara ove godine, na svjetski dan močvara, Bardača proglašena Ramsarskim mjestom, odnosno Bardača je uvrštena na listu močvarnih područja od medjunarodnog značaja („List of Wetlands of International Importance“). Time je Bosna i Hercegovina dobila drugo Ramsarsko mjesto, a prvo u Republici Srpskoj.
Preostala barska područja u Evropi veoma su interesantna, danas već veoma zastupljenoj, grupi turista orjentisanih na eko-turizam. Zato je Bardača kao specifičan prirodni fenomen, pored Hutovog blata, vrlo značajan i nimalo zanemarljiv turistički resurs. Ona je danas područje ostataka jedinstvenog prirodnog fenomena i ljepote pejzaža. Ipak, može da privuče populaciju svih starosnih skupina i različitog nivoa obrazovanja, jer može da pruži niz zanimljivih aktivnosti na jednom mjestu. Očuvanost ostataka prirodnog ambijenta i autohtono oblikovane prirode predstavlja zasigurno jednu od najznačajnijih karakteristika turističke ponude Bardače. Karakteristični barski pejzaž Bardače, sa fragmentima jedinstvene prirodne vrijednosti kao i specifične naslijeđene navike stanovništva u odnosu na korišćenje zemljišta, specifične su i gotovo unikatne u ovom dijelu Evrope.
Neki od sadržaja, turističkih proizvoda i usluga koje Bardača može ponuditi su: sportsko-rekreativni turizam, kongresni turizam, ribolov, fotosafari, gastro ponuda, staze za šetnju, škole u prirodi, đačke ekskurzije, razne manifestacije, vikend i kamp naselja, naučno-istraživački centar, likovno-ekološka kolonija, sakupljanje ljekovitog bilja, idr.
Bardača takođe posjeduje objekte za lov, ribolov, rekreaciju i zabavu. Ponovo se organizuju aktivnosti koje su nekada bile prisutne (takmičenje sportskih ribolovaca, ribarske večeri, organizacija raznih proslava, tematskih večeri, seminara, kongresa, i sl.) Možemo reći da je područje Bardače prirodna laboratorija koja predstavlja naučno-istraživački, sportsko-rekreativni i ugostiteljsko-turistički centar.
Na području Sportsko-rekreativnog centra Bardača, koji zauzima centralni dio ovog područja, izgrađen je motel kapaciteta 50 ležaja sa restoran salom kapaciteta 400 mjesta, uređeno je veliko jezero za kupanje i tereni za rekreaciju i sport. U neposrednoj blizini motela i bazena nalazi se prostor za kampovanje, površine je 3000 m2, koji se iznajmljuje izletnicima i kamperima, kako za jednodnevi odmor tako i za višednevni boravak. Na prostoru Bardače izgrađen je i naučno-istraživački centar koji pripada PMF-u Banjaluka. Objekat je namijenjen studentima i profesorima koji se bave naučno-istraživačkim radom i ima mogućnosti za pružanje usluga posmatranja i izučavanja biljaka, ptica, riba i divljači.
Više od 20 godina na području Bardače djeluje “Likovno-ekološka kolonija Bardača-Srbac“ koja okuplja veliki broj slikara, vajara i drugih umjetnika sa prostora Balkana i šire. Kao rezultat rada ove poznate kolonije nastalo je preko 300 umjetnina različitih umjetničkih tehnika, inspirisanih ljepotom ovog područja i oplemenjenih iskonskim spojem prirode i ljudskog duha.
Bitno je istaći, međutim, da je djelovanjem antropogenog faktora u zadnje vrijeme došlo do izmjene mnogih staništa ovog područja, tako da je potrebno izvršiti istraživanja ornitofaune kako bi se došlo do podataka da li je smanjen broj i raznovrsnost ptica na močvarno-barskom području Bardače. Krčenjem jedinstvene i autentične poplavne drvenaste vegetacije nanesena je neprocjenjiva šteta ekosistemu Bardače, ali i imidžu ovog mjesta, s obzirom na projekcije razvoja turizma i inicijativu za uključivanje močvare Bardača u Ramsar listu mesta od međunarodnog značaja.
Treba naglasiti da je prema dokumentima BirdLife International, močvara Bardača još pre 15 godina uvrštena u listu značajnih područja ptica u Evropi, sa međunarodnim IBA kodom:  BA003, s obzirom da se ovde  gnijezde i dvije vrste globalno ugroženih vrsta ptica koje se nalaze na Crvenoj listi IBA i to: patka njorka ( Aythya nyroca) i prdavac ( Crex crex ), kao i veći broj ostalih vrsta ptica koje se nalaze na granici globalne ugroženosti.
Lov
Životinjski svijet: Ptice
Na močvarno-barskom području Bardače, prema Obratilu (1973.) registrovano je 178 vrsta ptica. Ovo je jedini lokalitet gdje se gnijezde slijedeće vrste: Plegadis falcinellus (ražanj trkoč, ibis), Platalea leucorodia (čaplja kašikara), Larus ridibundus (obični galeb, riječni galeb), Chlidonias hybrida (bjelobrada čigra) i Sterna hirundo (obična čigra).
Fauna ptica je raspoređena po slijedećim biotopima: slobodnih vodenih površina, priobalnog područja, isušenih dijelova, nasipa, poplavnih livada, vrbovih šuma, šuma crne i bijele topole, hrasta lužnjaka, jasena i brijesta, obradivih površina i naselja.
Stanište slobodnih vodenih površina zauzima jezera ribnjaka, Stublaju i Maturu. Uslovi za gniježđenje većeg broja ptica nisu baš najpovoljniji. Tu se gnijezde: Chlidonias hybrida (bjelobrada čigra), Larus ridibundus (obični galeb) i  Sterna hirundo (obična čigra). U vrijeme gniježđenja ovdje se hrane ptice iz drugih staništa.
Stanište priobalnog područja je područje trske i rogoza, rubni dijelovi ribnjaka i uski pojasevi uz Maturu i Stublaju. Ovdje je zabilježeno 36 vrsta ptica.
Na staništu isušenih dijelova kompleksa zabilježeno je prisustvo 35 vrsta ptica. Ovdje se gnijezde slijedeće vrste: Anas plathyrhynchos (divlja patka), Aythia nyroca (njorka), Vanellus vanellus (vivak), Larus ridibundus (obični galeb) i druge.
Stanište poplavnih livada su mjesta gdje se voda kratko zadržava, obrasla livadskom vegetacijom. Registrovana je 31 vrsta ptica. Ovdje se gnijezde: Anas querquedula (krža), Coturnix coturnix (prepelica), Vanellus vanellus (vivak), Alauda arvensis (poljska ševa) i dr.
U staništu vrbovih šuma zabilježeno je 50, a u staništu šuma bijele i crne topole 66 vrsta ptica. U staništu hrasta lužnjaka registrovano je 50, a šuma jasena i brijesta 32 vrste ptica.
www.bardaca.cOva prirodna močvara predstavlja i značajno stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta, uključujući i endemične vrste, i poznata je stanica migratornih ptica. Na močvarno-barskom području Bardače registrovano je 178 vrsta ptica (od kojih dvije vrste globalno ugroženih vrsta ptica, dok se neke vrste gnijezde samo na ovom lokalitetu).O značaju i brojnosti ptičijih vrsta koje ovdje obitavaju, svjedoči i činjenica da je 2. februara ove godine, na svjetski dan močvara, Bardača proglašena Ramsarskim mjestom, odnosno Bardača je uvrštena na listu močvarnih područja od medjunarodnog značaja („List of Wetlands of International Importance“). Time je Bosna i Hercegovina dobila drugo Ramsarsko mjesto, a prvo u Republici Srpskoj.
bardaca_4Ova prirodna močvara predstavlja i značajno stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta, uključujući i endemične vrste, i poznata je stanica migratornih ptica. Na močvarno-barskom području Bardače registrovano je 178 vrsta ptica (od kojih dvije vrste globalno ugroženih vrsta ptica, dok se neke vrste gnijezde samo na ovom lokalitetu). O značaju i brojnosti ptičijih vrsta koje ovdje obitavaju, svjedoči i činjenica da je 2. februara ove godine, na svjetski dan močvara, Bardača proglašena
Štampa

DANI LOVA I RIBOLOVA

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

U sklopu sajamske manifestacije „Dani lova i ribolova“ u Centru „Skenderija“ održane od 27 – 30,oktobra, Savez lovačkih organizacija BiH bio je 28.10.2011.g. organizator “okruglog stola” na temu: implementacija Zakona o lovstvu F/BiH sa pratećim podzakonskim propisima.
Učesnici okruglo stola bili su jedinstveni u ocjeni, Zakon je pokazao niz manjkavosti, pogrešnih interpretacija te je isti pokazao negativne posljedice na oblast lovstva. Stoga je neophodno pokrenuti inicijativu na izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu i podzakonskih akata u cilju otklanjanja očiglednih manjkavosti zakona iz kojeg su proistekli i podzakonski akti, a koji također imaju manjkavosti, pogrešnih interpretacija i neusaglašenosti sa zakonom.
Također, je zaključeno da treba pristupiti izmjenama i dopunama Cjenovnika odstrjela i upotrebe divljači te drugih usluga u lovištu. Naime, u praksi se pokazalo da je u nekim slučajevima navedeni cjenovnik isključiv i nerealan sa aspekta visine odstrelnih taksi i potrebno je preispitati najniže cijene odstrela i korištenja divljači, te ih uporediti sa cijenama odstrjela i korištenja divljači nama susjednih zemalja.
Ovi kao i drugi prijedlozi za izmjenu i dopunu Zakona o lovstvu F/BiH, biće od strane Saveza lovačkih organizacija BiH dostavljeni F/ Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u skladu sa propisanom procedurom za izmjene zakona.
LOV_I_RIBOLOV1U sklopu sajamske manifestacije „Dani lova i ribolova“ u Centru „Skenderija“ održane od 27 – 30,oktobra, Savez lovačkih organizacija BiH bio je 28.10.2011.g. organizator “okruglog stola” na temu: implementacija Zakona o lovstvu F/BiH sa pratećim podzakonskim propisima. Učesnici okruglo stola bili su jedinstveni u ocjeni, Zakon je pokazao niz manjkavosti, pogrešnih interpretacija te je isti pokazao negativne
Štampa

"JELENKO" IZ BUTROVIĆ POLJA

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

1
Lovcu Ademu Habibiji iz Butrović Polja kod Konjica dogodilo se nešto što će vjerovatno pamtiti cijelog svog života. Naime, 1. juna ove godine otišao je u svoj gater za divlje svinje da bi napojio i nahranio životinje i nesluteći šta će se desiti. Nedugo nakon njegovog dolaska začuo je ispod gatera lavež pasa i neke čudne krikove koji su dali naslutiti da su psi lutalice uhvatili neku životinju. Brzo je potrčao da vidi šta se dešava i nakon par minuta prizor koji je vidio zaprepastio ga je. Psi lutalice uhvatili
Štampa

DELEGACIJA SLOuBiH NA ZASJEDANJU CIC KOORDINACIJSKOG FORUMA U BRATISLAVI

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

Lovački Savez Republike Slovačke, bio je domaćin 12. sjednice CIC koordinacijskog Foruma za Srednju i Istočnu Evropu.
Sjednica je održana u Bratislavi od 13 do 15.06.2011. godine, uz učešće 13 zemalja.
U delegaciji Saveza lovačkih organizacija u BiH bili su:
- Salem Alihodžić, predsjednik SLOuBiH i
- Kenan Voloder, sekretar SLOuBiH
Rad CIC koordinacijskog Foruma odvijao se pod predsjedavanjem Tonij Vrščaja-Slovenija i njegovog zamjenika Imrich Šube-Slovačka.
U radu CIC koordinacije Formu aktivno su učestvovali i predsjednik CIC-a Bernard Loze, Diter Schram raniji predsjednik CIC-a Angels Midleton direktor FACE.
Nakon pozdravnih riječi i evidentiranja prisutnih delegacija pristupilo se podnošenju referata na temu:
„Upravljanje vukom u zemljama srednje i istočne Evrope“
Prezentaciju stanja i populacije vuka u BiH, koju je podnio Salem Alihodžić, bila je veoma iscrpna, obzirom da su dati brojčani pokazatelji populacije vuka i njegove rasprostranjenosti u BiH, uz kartografski prikaz staništa vuka u BiH. Ujedno su dati podaci o broju odstreljenih jedinki vuka u lovnoj godini, te su dati prijedlozi daljnjih mjera u gazdovanju sa vukom s ciljem očuvanja njegove populacije u BiH. Osnovni ciljevi su da postoji jedinstveni plan na nivou BiH za održivo gospodarenje vukom,kao i potpuno usaglašavanje propisa u BiH sa Evropskim i međunarodnim propisima.
Prihvatanjem rezolucije CIC foruma bio je završen radni dio Koordinacije, a nastavak razgovora bio je posvećen izmjenama Pravilnika poentiranja i ocjene lovačkih trofeja.
Prijedlog izmjena dosadašnjeg načina ocjenjivanja trofeja kod mnogih delegacija izazvao je dosta polemika, nedoumica i diskusija, obzirom da se ocjene trofeja po važećim CIC formulama ocjenjuju još od 1932.godine. te je dogovoreno da će se ovo pitanje rješavati naknadno, uz uvažavanje stavova i saglasnosti članica CIC-a.
Delegacija Saveza je na kraju boravka u Bratislavi postigla dogovor
cic_slovackaLovački Savez Republike Slovačke, bio je domaćin 12. sjednice CIC koordinacijskog Foruma za Srednju i Istočnu Evropu.Sjednica je održana u Bratislavi od 13 do 15.06.2011. godine, uz učešće 13 zemalja.U delegaciji Saveza lovačkih organizacija u BiH bili su:- Salem Alihodžić, predsjednik SLOuBiH i- Kenan Voloder, sekretar SLOuBiHRad CIC koordinacijskog Foruma odvijao se pod predsjedavanjem Tonij Vrščaja-Slovenija i njegovog zamjenika Imrich Šube-Slovačka.U radu CIC koordinacije Formu aktivno su učestvovali i predsjednik CIC-a Bernard Loze, Diter Schram raniji
Štampa

DELEGACIJA SLOuBiH POSJETILA LD VITEZA, BIHAĆA, BUŽIMA, DRVARA I BOSANSKOG GRAHOVA

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

Posjetom lovcima Viteza, delegacija Saveza lovačkih organizacija u BiH na čelu sa predsjednikom SLOuBiH Salemom Alihodžićem, sekretarom Kenanom Voloderom, savjetnikom za lovstvom u F/Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Kemalom Satarogorčićem, članom Stručnog savjeta za lovstvo Saveza, započeti su razgovori o problematici vezanoj za implementaciju Zakona o lovstvu F/BiH, posebno u segmentu ustrojstva lovišta i njihove dodjele na korištenje.
O ovoj problematici bilo je riječi u razgovorima sa predstavnicima lovačkih društava u Bihaću, Bužimu, Drvaru i Bosanskom Grahovu. Bilo je dosta riječi i pohvala na račun provedene edukacije i stručnog osposobljavanja (lovočuvara, ocjenjivača trofeja) , te je od strane svih učesnika u razgovorima izražena želja da Saveza sa svojim stručnim tijelima nastavi realizaciju Programa edukacije, ovaj put organizacijom stručnih seminara za lovovođe, mentore lovaca pripravnika, te menadžment u lovačkim društvima.
Pored ovih aktivnosti, u lovačkim društvima Bihać, Bužim i Bosansko Grahovo organizovani su i lovački ispiti za lovce pripravnike, koji su nakon pripravničkog staža i uspješno obavljenog praktičnog djela ispita stekli uslove za polaganje teoretskog djela lovačkog ispita.
Generalno gledajući komisija smatra da su rezultati teoretskog djela ispita trebali biti puno bolji, obzirom da su samo u nekoliko slučajeva kandidati pokazali zavidne rezultate na teoretskom djelu ispita.
delegacijaPosjetom lovcima Viteza, delegacija Saveza lovačkih organizacija u BiH na čelu sa predsjednikom SLOuBiH Salemom Alihodžićem, sekretarom Kenanom Voloderom, savjetnikom za lovstvom u F/Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Kemalom Satarogorčićem, članom Stručnog savjeta za lovstvo Saveza, započeti su razgovori o problematici vezanoj za implementaciju Zakona o lovstvu F/BiH, posebno u segmentu
Štampa

LD „Jarebica“, Mostar: BRIGA O DIVLJOJ SVINJ

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

osljednjih godina divlja svinja postaje naša najatraktivnija lovna divljač. Izuzetno je prilagodljiva u svim
staništima gdje ima dovoljno hrane i mira. U našem lovištu bila je uglavnom migracijska divljač, povlačeći se
pred snijegom prezimljivala je u našim krajevima, a s dolaskom proljeća vraćala se u svoje stanište. Tek pokoji primjerak i to uglavnom krmače ostajao bi u našem lovištu.
U posljednje vrijeme Društvo čini mnogo na pobolj- šanju uvjeta da ovu atraktivnu divljač zadrži tijekom cijele godine u svome lovištu. Izgrađen je veliki broj pojilišta,
postavljane su automatske hranilice, iznosi se hrana i sol u lovište. Svake se godine zasijava sve veći broj parcela da se
osigura dovoljno hrane tijekom cijele godine. Iz sezone u sezonu vidljivo je da se brojnost divljači koja obitava cijele
godine u lovištu povećava. Sve ovo doprinijelo je da je i  trofejna vrijednost odstrijeljenih veprova iz godine u godinu sve veća. Posljednje dvije lovne sezone odstrijeljeno
je nekoliko primjeraka koji po broju CIC točaka spadaju u neku od medalja, a ove godine odstrijeljen vepar u zlatnoj
medalji. Ovakvim radom na poboljšanju uvjeta u lovištu lovci LD „Jarebica“ Mostar sve više će se ponositi kljovama
ove izuzetne divljači
kljovePosljednjih godina divlja svinja postaje naša najatraktivnija lovna divljač. Izuzetno je prilagodljiva u svim staništima gdje ima dovoljno hrane i mira. U našem lovištu bila je uglavnom migracijska divljač, povlačeći se pred snijegom prezimljivala je u našim krajevima, a s dolaskom proljeća vraćala se u svoje stanište. Tek pokoji primjerak i to uglavnom krmače ostajao bi u našem lovištu. U posljednje vrijeme
Štampa

"DOBAR ZNAK S NEBA" - BJELO LANE

Autor Administrator. Posted in ZANIMLJIVOSTI

Bjelo_lane

Prava atrakcija postalo je bijelo lane koje je na svijet došlo u Kini. Dobilo je ime 'Snježni jelen', a Kinezi vjeruju kako je dobar znak s neba. Njegov vlasnik kaže da je lane puno energije pa je nakon samo nekoliko sati počelo trčkarati. Bijelo lane prava je rijetkost, farmeri kažu kako u životu nisu vidjeli ništa slično.

Marketing 1

 

Google AdSense Module

 Ads